Home » Unieke verplanting van vier Haagse Iepen

Unieke verplanting van vier Haagse Iepen

Geplaatst op
Vier beeldbepalende Haagse iepen (Ulmus Pumila) van ongeveer 80 jaar oud worden binnenkort op unieke wijze verplant. De bomen op de Sportlaan, tussen de De Savornin Lohmanlaan en de Oude Buizerdlaan, worden op verzoek van de omgeving én omdat ze zo bijzonder zijn, verplant naar de Groenzone Haagse Beek aan de overkant van de weg. De verhuizing is nodig in verband met de herinrichting van de route Kijkduin-Houtrust. Op de plek waar de iepen staan, wordt een ventweg aangelegd en tegelijkertijd wordt het riool vervangen.

Voor de nieuwe locatie is gekozen omdat de bomen zo groot zijn dat het lastig is om ze te transporteren. Daarnaast zijn ze juist voor de Sportlaan beeldbepalend en is het voor de bomen beter om ze in de directe omgeving te verplanten, daar waar de omstandigheden zoals zeewind, windrichting, de grond en grondwaterspiegel gelijk zijn.

Unieke methode
De iepen kunnen niet met de traditionele methode, met grondkluit, worden verplant vanwege de aanwezige kabels en leidingen waarmee de wortels zijn vergroeid. De bomen worden daarom zonder grond in de wortelkluit verplant. Hierbij wordt de grond zorgvuldig tussen de wortels vandaan gezogen waardoor het gewicht op de wortels bij de verplanting enorm wordt gereduceerd. Deze ‘kluitloze’ methode  is nog niet eerder bij zulke grote bomen in Nederland toegepast. De Nationale Bomenbank, die gespecialiseerd is in het verplanten van bomen, gaat de  verplantingen aan de Sportlaan uitvoeren. Het daadwerkelijk verplaatsen van de boom gebeurt met een zeer grote hijskraan (een van de grootste mobiele hijskranen van Nederland), die de boom naar de nieuwe locatie aan de overzijde van de Sportlaan hijst.


Voorbereiding en goede nazorg
In 2016 zijn er al voorbereidende maatregelen getroffen om het succes op verplanten te vergroten. Aan twee kanten van de iepen zijn haaks op de rijbaan in een strook van ca. 5 meter alle wortels geamputeerd. In de sleuven is een wortelscherm geplaatst om de groei van nieuwe wortels buiten de kluit te voorkomen. Verder zijn de kluiten geïnjecteerd met voeding om nieuwe beworteling te stimuleren en is er in de boomspiegel een zogenaamde mulch-laag aangebracht die de afgelopen twee jaar voor extra voeding heeft gezorgd. Na het verplanten worden de iepen de eerste jaren ondersteund door een stalen constructie zodat ze een storm kunnen doorstaan. Ook krijgen ze extra zorg en onderhoud van boomspecialisten om de slagingskans van het verplanten te vergroten.

Herinrichting Haagse Beek
Voordat de iepen kunnen worden verplant moet er plaats worden gemaakt op de nieuwe locatie in de Groenzone Haagse Beek. De Groenzone krijgt volgend jaar een nieuwe inrichting: de Haagse Beek wordt hier verbreed en er komt meer variatie in beplanting. Door achterstallig onderhoud en krappe groei omstandigheden staan op deze plek weinig bomen met een goede toekomstverwachting. Vooruitlopend op de herinrichting worden deze bomen nu al gekapt om ruimte te maken voor de iepen. De kroon (ca. 20m1 doorsnede) van de iepen wordt voor de verplanting ca. 30% teruggesnoeid. De maatvoering van de open te zetten plantvakken wordt minimaal even groot als de bestaande kroon van de te verplanten iepen. Hierdoor krijgen deze bomen kans om opnieuw uit te groeien tot de huidige grootte. Om niet meer bomen te hoeven kappen dan strikt noodzakelijk, worden de iepen verplant naar de open ruimtes binnen het ontwerp van de Groenzone Haagse Beek dat volgend jaar wordt gerealiseerd. De open plekken worden gebruikt om de Haagse Beek op meerdere plaatsen te verbreden en te voorzien van natuurvriendelijke oevers. Hierdoor wordt zowel  de kwantiteit als de kwaliteit van het water in de Haagse Beek beter. Dat geeft een grotere biodiversiteit in de Groenzone Haagse Beek.

Overleg met AVN en Haagse Bomenstichting
Bij het ontwerpen van de open vakken is rekening gehouden met behoudenswaardige bomen. Bij de uitwerking van het ontwerp voor de Groenzone betrekt de gemeente de Haagse Bomenstichting en de AVN (Algemene Vereniging voor Natuurbescherming voor Den Haag e.o.). Samen bepalen we welke bomen in de groenzone behouden kunnen worden.

Start van de werkzaamheden
Vanaf 5 november wordt er gestart met het kappen van de bomen in de plantvakken waar de iepen naar toe worden verplaatst.
Vanaf 19 november start het verplanten van de iepen. Dit duurt ongeveer twee weken.

Zien hoe de verplanting in zijn werk gaat?
Op social media plaatst de Gemeente Den Haag de detailplanning en berichtgeving over de voortgang van de verplanting.
Kijk op facebook.com/kijkduinhoutrust of twitter.com@routekijkduin.
Voor meer informatie over het project Kijkduin-Houtrust zie www.kijkduinhoutrust.nl.