Home » NIEUWS » Tijd om het tijdelijk parkeerterrein bij het Internationaal Strafhof groen te maken

Tijd om het tijdelijk parkeerterrein bij het Internationaal Strafhof groen te maken

Het tijdelijke parkeerterrein langs de Oude Waalsdorperweg naast het Internationaal Strafhof had geruime tijd de voorlopige bestemming ‘Verkeer’. Volgens het bestemmingsplan gold deze voorlopige bestemming voor een periode van vijf jaar. De termijn is inmiddels al lang verstreken en het parkeerterrein is ook niet meer nodig omdat de definitieve parkeervoorzieningen inmiddels in gebruik zijn. In het bestemmingsplan staat dat de voorlopige parkeerbestemming na het verstrijken van de termijn zal veranderen in ‘Groen’. Dat is volgens de regels groen(voorziening), park en/of plantsoen.

Daarom is het belangrijk dat het college het bestemmingsplan handhaaft, het gebied zijn bestemming ‘groen’ geeft en het op die manier inricht. Zo kan het gebied weer functioneren als ecologische verbinding tussen het Natura 2000 gebied Meijendel en het bos langs de Else Mauhslaan.

De AVN heeft een brief hierover aan wethouder Mulder van buitenruimte, vergroening en handhaving vergunningen gestuurd.