Home » NIEUWS » Stedelijke Groene Hoofdstructuur blijft beschermd!

Stedelijke Groene Hoofdstructuur blijft beschermd!

Geplaatst op
De AVN heeft erop aangedrongen dat het gemeentebestuur de verplichting tot het in stand houden en versterken van de Stedelijke Groene Hoofdstructuur weer op neemt in de nieuwe Agenda Groen 2016. Zie ook brief aan college. En met succes! Op 6 oktober hebben zowel wethouder Revis als Wijsmuller dit principe ondersteund. Wethouder Wijsmuller voegde nog te dat de Stedelijke Groene Hoofdstructuur in bestemmingsplannen moet worden vastgelegd.

Inmiddels is de verplichting opgenomen in het gewijzigde Raadsvoorstel over de Agenda Groen. De AVN is daarover zeer verheugd!
Maar zij heeft nog twee wensen:
– dat het vastleggen van de Stedelijke Groene Hoofd Structuur in bestemmingsplannen ook wordt overgenomen
– dat er een grote en duidelijke kaart komt van de Stedelijke Groene Hoofdstructuur (SGH).
De huidige impressionistische kaart van de SGH misschien mooi om aan de muur te hangen maar niet geschikt als basis voor het beleid. En er staat een fout in…