Home » Standpunt AVN t.o. uitbreiding Madurodam

Standpunt AVN t.o. uitbreiding Madurodam

Geplaatst op
Binnen de Haagse discussie over de uitbreiding van Madurodam blijken misverstanden de ronde te doen over de houding en het standpunt van de AVN. In onderstaande verklaring willen we daarin graag duidelijkheid scheppen. Klik hier het AVN advies dat is gestuurd naar Raadsleden en Wethouders over het Collegevoorstel en PUK Uitbreiding Madurodam (juni 2017)

De AVN komt al ruim 90 jaar op voor de bescherming van natuur in en rondom Den Haag.
Voor de natuur en de biodiversiteit zijn van belang:
•    zo groot mogelijke aaneengesloten groengebieden
•    zo goed mogelijke ecologische verbindingen daartussen.

Daarom heeft de AVN, met andere organisaties, steeds gepleit voor het behoud van het aaneengesloten, natuurrijke bos achter Madurodam. Dat is ook van belang voor de ecologische verbindingen tussen de groengebieden Westbroekpark, de Nieuwe Scheveningse Bosjes, de Oostduinen en de rest van de Scheveningse Bosjes aan de andere zijde van de Teldersweg. Het Madurodambos is tevens van belang als onderdeel van het Rijksbeschermd stadsgezicht, de beleving van bos en park zowel vanaf de Ver Huellweg/ Waterpartij als vanaf de Haringkade (zie de AVN studie over ‘Het Madurodambos’).
Na een jaar discussie met vertegenwoordigers van verschillende organisaties heeft Madurodam een aangepast voorstel voor uitbreiding gepresenteerd dat ten koste gaat van 0,7 ha bos. De voorstellen van de AVN en anderen om intern te verdichten en op het voorplein te ontwikkelen acht Madurodam technisch en financieel niet haalbaar.
De AVN houdt vast aan haar standpunt dat bestaand bos behouden moet blijven, maar waardeert dat Madurodam:
•    een veel groter deel van het Madurodambos intact laat (3,8 ha) dan het aanvankelijk voorstelde
•    een convenant zal tekenen dat het in de toekomst niet verder zal uitbreiden ten koste van bos
•    een met planten begroeide ecowal zal aanleggen binnen de erfgrens, waarbuiten men het bos respecteert
•    op de daken van de attractieruimtes aan de rand van het bos een boszoom zal aanleggen met inheemse struiken die aantrekkelijk zal zijn voor vlinders en vogels
•    de oude beuken en eiken tussen de huidige en de nieuwe erfgrens zo veel mogelijk zal behouden
•    het voorplein zal gebruiken en vergroenen
•    met dit voorstel de biodiversiteit zo veel mogelijk zal behouden en in de boszomen versterken.
Het is aan de Gemeenteraad om te beslissen of nut en noodzaak van de uitbreiding van Madurodam opwegen tegen het verlies van 0,7 ha aaneengesloten bos.

Het AVN-bestuur