Home » Standpunt AVN kastanjes Scheveningseweg

Standpunt AVN kastanjes Scheveningseweg

Rond het agendapunt ‘Advies Denktank Spoorvervanging Scheveningseweg’, dat afgelopen woensdag 4 oktober in de raadscommissie Leefomgeving werd behandeld, (maar wegens gebrek aan tijd is verdaagd naar volgende maand) leven t.a.v. de keuze voor kap van de kastanjebomen verschillende gedachtes. Graag leg ik u onderstaand uit hoe er binnen de AVN gedacht wordt en waardoor mogelijk verwarring is ontstaan.

Op 23 mei jl. heeft de AVN een kleine schouw gehouden bij de kastanjes langs de Scheveningseweg. Deze kastanjes waren in 1988 aangeplant door zijn boomverzorgingsbedrijf Copijn Utrecht en derhalve voelde J’ørn Copijn zich sterk betrokken bij de nieuwe ontwikkelingen rond de tramrails en de voorgenomen kap.  Deze beknopte schouw betrof de kastanjes die staan tussen de trambaan en de rijbaan op het gedeelte tussen Teldersweg en Adriaan Goedkooplaan.
Hierbij heeft Copijn de aantasting van deze bomen door de kastanjebloedingsziekte ( KBZ ) beoordeeld. Hij oordeelde toen dat de bacterieaantasting bij deze bomen niet zo ernstig is en dat deze bomen te genezen zijn door het toedienen van voedingstoffen, waardoor de bomen in een betere conditie komen en meer weerstand krijgen om de KBZ te overgroeien. Hij liet daarbij voorbeelden van vernieuwde cambiumgroei zien. Naar aanleiding van zijn eerste indruk heeft Copijn een rapport geschreven waarin hij zijn visie t.a.v. de bomen nader omschreef. Aan de hand van dit rapport heeft de AVN een interview met J’ørn Copijn in Haagwinde gepubliceerd.
Naar aanleiding van deze acties heeft de AVN op 7 juni 2017 overleg gevoerd met de gemeente, waarbij aanwezig waren de heren Leendert Koudstaal (boomdeskundige gemeente), Johan Plug (ing.bureau), Wim Duijs (hoofd groenbeleid) en Guido Bottinga (bestuursadviseur wethouder de Bruijn). In dit overleg werd respect getoond voor Copijn en zijn visie op de kastanjes langs de Scheveningseweg. Maar tegelijkertijd werd er een nuancering aangebracht m.b.t. dit beknopte onderzoek omdat het totaalbeeld van de door KBZ aangetaste kastanjes langs de Scheveningseweg minder florissant is. Daarbij werd het niet aannemelijk geacht dat genezing van de meeste zieke exemplaren haalbaar is. Op een later moment is ook de heer Copijn voor nadere uitleg op het stadhuis uitgenodigd.
Naar aanleiding hiervan werd besloten om gezamenlijk nogmaals een schouw langs de kastanjes te houden. Deze vond plaats op 7 juli jl. Tijdens deze schouw werd unaniem vastgesteld dat heel veel kastanjes in deze rij inmiddels zijn aangetast waarbij de aantasting varieert van licht tot zeer ernstig. Verder werd geconcludeerd dat alleen de licht aangetaste bomen een kans op herstel zouden hebben. Deze conclusie komt overeen met de uitslag van het meerjarenrapport “Toekomstverwachting van paardenkastanjes langs de Scheveningseweg”, uitgevoerd door Wageningen UR: 2006 t/m 2015.

Gelet op het bovenstaande, wil de AVN bij deze benadrukken dat zij nog steeds achter haar eerder ingenomen standpunt staat, zoals ook vermeld in de brief van 27 juni 2017 van de wethouder aan de Commissie Leefomgeving.
Wel willen we de wens uitspreken dat er tijdens de werkzaamheden goed onderscheid wordt gemaakt tussen zieke bomen en bomen die nog gezond zijn. Deze laatste (zowel lindes als ca 15 kastanjes) zien we graag met zorg omringd om uitgegraven te worden om elders te worden herplant.

Bas Steenks,
Boomdeskundige AVN
Deelnemer aan de Denktank ‘Spoorvervanging Scheveningseweg’