Home » NIEUWS » Slibdepot aan de Westvlietweg

Slibdepot aan de Westvlietweg

De AVN is zeer bezorgd over de voorgenomen vergunning voor de aanleg van een slibdepot langs de Westvlietweg. De locatie ligt in de Vlietzone, een gebied dat is bedoeld voor groen, natuur, recreatie en waterberging. Een slibdepot past hier niet en zal de biodiversiteit en het omringende groen en de natuur ter plaatse sterk aantasten. Bovendien zal ten behoeve van het vullen zwaar vrachtverkeer dagelijks af en aan rijden, wat voor overlast zal zorgen en de verkeersdruk en dus de stikstofuitstoot in het gebied verhogen.

Daarnaast kan het vervuilde slib gevolgen hebben voor de natuur, maar ook voor de gezondheid van de omwonenden. De aanvraag bevestigt de aanwezigheid van bodembedreigende activiteiten en stoffen. Het slibdepot zal gepaard gaan met geuroverlast en de uitstoot van stoffen als stikstofoxide, fijnstof, arseen, cadmium, nikkel, benzeen, zwaveldioxide en/of lood.

De provincie Zuid-Holland ziet ter plaatse een ‘Landschapspark Zuidvleugel Vlietzone’, waar geen ruimte is voor bedrijvigheid met een hoge milieucategorie (HMC) of watergebonden industrie. De aanleg van een slibdepot op deze locatie druist dan ook volledig in tegen deze visie. Bovendien is er de wens van de gemeente Den Haag om de Westvlietweg verkeersluw te maken en zwaar verkeer tot een minimum te reduceren.

In het belang van de omgeving en de gezondheid van de omwonenden vraagt de AVN de gemeente Den Haag dan ook om de vergunning voor de aanleg van het slibdepot niet te verlenen. In plaats daarvan pleit de AVN voor een duurzame ontwikkeling van de Vlietzone, die recht doet aan de visie van de provincie en de wensen van de gemeente. Dit kan bijvoorbeeld door te investeren in groen, natuur en waterberging, en door het bevorderen van duurzame mobiliteit en recreatie.