Home » NIEUWS » Raad steunt Aanpak Scheveningse Bosjes en Westbroekpark

Raad steunt Aanpak Scheveningse Bosjes en Westbroekpark

Op 24 januari 2019 werd het plan van aanpak voor de uitvoering van de Visie Westbroekpark en Scheveningse Bosjes unaniem aangenomen door de Gemeenteraad. Met nog een ‘puntje op de i’, een motie over het beheerplatform.

De visie vormt het alternatief voor de plannen voor het internationaal park, waar 3200 reacties op kwamen, waarvan vele van leden van de AVN! De visie zelf is in november 2017 al vastgesteld door de Raad. Nu gaat het om de uitvoering ervan.
Eerder besprak de Raadscommissie het plan. De raadsleden waren enthousiast, en ook de AVN, zie onze inspraak reactie bij de zienswijzes. Belangrijk is dat de uitvoering komt met een hoge mate van participatie. En dat de gemeente al is begonnen met de haalbaarheidsstudie van de voorgestelde oplossing voor de Teldersweg. De weg is moeilijk oversteekbaar voor mens en dier, geeft veel geluidshinder.

De AVN, insprekers en raadsleden kwamen met een aantal aanvullingen, waarvan de meeste werden overgenomen door de wethouder. Voor de uitvoering is nog budget van het internationaal park. Dit najaar komt er een beheerplan, waarin onder andere de boswachter, toegankelijkheid van paden, meer reclame voor het mooie Haagse groen, toilet bij de speelplaats, natuureducatie, zonering, en de door de bosecologen voorgestelde inventarisatie van bomen en struiken. De al door de AVN uitgevoerde inventarisatie van vogels zal ook een goede basis vormen voor het beheerplan.

De haalbaarheidsstudie Teldersweg wordt begin van het tweede kwartaal gepresenteerd. De wethouder staat open voor bestudering van de variant van SOS. Wegen worden autoluw en groener. Er komt in het derde kwartaal een evenementen- en locatiebeleid.
Belangrijk, vindt de AVN, is dat er ook wordt gewerkt aan het eind 2016 beloofde evenementenpaspoort voor groengebieden.

Wat betreft de beloofde participatie, de wethouder noemde de klankbordgroep van oud-denktank leden en het digitaal platform het Haagse groen. In de visie wordt echter ook gevraagd om voortzetting en vernieuwing van beheerplatforms, met gemeente, beheerder, gebruikers, omwonenden en belanghebbendenorganisaties (bijv. AVN, fietsersbond). Met de aangenomen motie hierover wordt dit onderdeel van de visie ook uitgevoerd.

 

Link: AVN over plan van aanpak bos en park 17 januari