Home » NIEUWS » Provinciale enquête: geef uw mening

Provinciale enquête: geef uw mening

Provincies zijn de laatste jaren in toenemende mate belangrijk voor het behoud van de natuur en de open ruimte. Het is de provincie die het zogenaamde Natuur Netwerk Nederland, een reeks van verbindende zones tussen de grote natuurgebieden, heeft aangewezen en het is de provincie die er op moet letten dat daar zorgvuldig mee wordt omgegaan.

 

De provincie Zuid-Holland werkt aan een plan genaamd de “Ruimtelijke puzzel”, waarin wordt bepaald welke gebieden meer of minder ruimte krijgen en waarop gelet moet worden bij het inrichten van de beschikbare ruimte. Dit plan zal aanzienlijke invloed hebben op het toekomstige uiterlijk van Zuid-Holland, en daarom wil de provincie de ideeën en meningen van haar inwoners meenemen.

 

In een raadpleging worden inwoners uitgenodigd om hun stem te laten horen en de provincie te adviseren over waar de prioriteiten moeten liggen en waar ruimte moet worden gecreëerd. De resultaten van deze raadpleging zullen dienen als richtlijn bij het nemen van belangrijke beslissingen voor Zuid-Holland.

 

Het wordt steeds duidelijker dat er compromissen moeten worden gesloten, aangezien niet alles overal kan worden gerealiseerd. Om deze reden is het van cruciaal belang om alvast na te denken over de toekomst en weloverwogen keuzes te maken.

 

Zuid-Holland herbergt momenteel 3,8 miljoen mensen, en dit aantal zal naar verwachting in de toekomst alleen maar toenemen. Echter, de ruimte groeit niet mee met deze bevolkingsgroei. Momenteel is er ongeveer één voetbalveld aan ruimte beschikbaar voor elke zeven inwoners. Dit beperkte stuk grond moet worden verdeeld tussen verschillende behoeften, waaronder woningen, scholen, ziekenhuizen, sportfaciliteiten, winkels, landbouw, natuur, windmolens en bedrijven.

 

De provincie Zuid-Holland erkent dat er uitdagingen zijn bij het vinden van evenwicht tussen verschillende belangen en het optimaliseren van de beschikbare ruimte. Door middel van deze raadpleging hoopt de provincie een breed scala aan perspectieven en inzichten te verzamelen.

 

Als u uw mening wilt geven, ga naar https://zuidhollandruimte.raadpleging.net/