Home » NIEUWS » ‘Pocketpark’ bovenop parkeergarage bij Juliana van Stolberglaan 1

‘Pocketpark’ bovenop parkeergarage bij Juliana van Stolberglaan 1

De AVN pleit voor groene verbeteringen in het bestemmingsplan Juliana van Stolberglaan 1, de plek van het conservatorium.

Het ontwerp-bestemmingsplan lag tot 2 oktober ter inzage. De AVN heeft in een zienswijze geprobeerd de natuur ter plekke te versterken.

Het plan ziet er mooi uit: de gemeente legt de nadruk op het vergroenen van de omgeving. Maar zoals wel meer gebeurt, van de genoemde groene projecten is een zogenoemd ‘pocketpark’ het enige dat op korte termijn zal worden uitgevoerd. Daarom benadrukt de AVN in de zienswijze vooral het belang van de kwaliteit  hiervan.

De Juliana van Stolberglaan ligt in het verregaand versteende centrum van Den Haag, het zogenaamde Central Innovation District (CID). Volgens het Raadsvoorstel over de Structuurvisie CID, aangenomen door de Gemeenteraad in juni 2021, moet het voorzien in een hoogwaardige groene buitenruimte met een hoge gebruiks- en ecologische waarde. Er is sprake van een norm van 8 m² openbaar groen per woning.

De AVN heeft een aantal opmerkingen over het pocketpark. Omdat de bebouwing eromheen hoog is, zal het in de schaduw van bestaande bebouwing liggen. Ook is het windklimaat in een deel van het pocketpark niet gunstig voor recreatie.

Het park wordt op het dak van een parkeergarage gecreëerd. Dat kan prima, maar je moet dan wel zorgen voor voldoende substraat (aarde) bovenop het dak. Dat moet dus kort gezegd dik genoeg zijn om al dat gewicht te kunnen dragen. Er zullen namelijk nieuwe bomen worden geplant om gekapte bomen te compenseren, in lijn met het gemeentebeleid om 5% meer kroonoppervlakte te realiseren in 2030.

Om het pocketpark te waarborgen en te zorgen voor optimale groene kwaliteit, stelt de AVN voor om de regels van het bestemmingsplan aan te passen. Het begrip ‘pocketpark’ heeft geen goede definitie en er zouden verplichtende specificaties voor groene daken bovenop parkeergarages in de planregels moeten worden opgenomen.