Home » nieuwsbrief » Plofbouw bij de Nolenslaan?

Plofbouw bij de Nolenslaan?

Geplaatst op
Bij een bouwproject aan de hoek van de Thorbeckelaan met de Nolenslaan, het oude PTT gebouw, gaan een aantal gezonde vitale bomen vermoedelijk onnodig gekapt worden. Niets nieuws zou je zeggen. Toch stelde een van onze leden zichzelf en ons de vraag of dat wel nodig is.

Voor de bomen ziet het er somber uit: er is degelijk onderzoek gedaan, de rapporten zien er keurig uit. Er is al een Plan Uitwerkingskader van een paar jaar terug. Is er nog wat aan te doen?  Toch mag je je de vraag stellen of de uitgangspunten voor het projecteren van een dergelijk bouwproject niet verkeerd zijn. Eén van onze boomdeskundigen zegt erover dat de vraag in het rapport andersom zou moeten: gegeven het vitale bomen bestand, hoe wordt een bouwplan zo opgezet of aangepast dat goede bomen behouden kunnen worden? Dat vereist een enorme cultuuromslag, maar het moet te doen zijn. Een volwassen boom heeft er jaren over gedaan om te worden wat hij is. Dat is niet zomaar met herplant op te vangen.

Moet alles tot de rand opgevuld? Plofbouw, zou je dat kunnen noemen. Iets dergelijks gebeurt bij de Plesmanweg. Daar loopt de geplande ondergrondse garage ook tot de rand, ten koste van bomen. Terwijl in het College terecht schrijft in het coalitieakkoord: “Bij bouwplannen sturen we op voldoende groene, onverharde ruimte waar bomen in de volle grond kunnen staan”.

Niet alleen de bomen op het te bebouwen terrein moeten verdwijnen bij de Nolenslaan, maar, omdat het kavel tot de rand wordt bebouwd, ook bomen eromheen, die staan op gemeentegrond. Gezonde vitale bomen moeten gekapt, omdat anders de steigers niet geplaatst kunnen worden en de machines er niet rondom bij kunnen. Het is juist daar dat vaak met de nodige creativiteit andere oplossingen gevonden kunnen worden. Goed inpakken en de machines net iets anders plaatsen bijvoorbeeld. Ruimtegebrek maakt creatief!

Maar… bij het ter perse gaan van deze nieuwsbrief goed nieuws! Het lijkt erop dat op het stadhuis men de aanvraag voor de Nolenslaan ook wat te ver vond gaan: “aanvraag buiten behandeling gesteld”. Bij de Plesmanweg wachten we nog op een reactie.