Home » NIEUWS » Plannen met het strand

Plannen met het strand

Het College van Burgemeester en Wethouders heeft vorig jaar juli aangekondigd dat zij van plan is een nieuwe strandnota op te stellen met inspraak van bewoners, ondernemers en bezoekers.

Omdat de AVN zich zorgen maakt over het steeds drukker worden van het strand naast de natuurbeschermde duinen hebben wij B&W al in een vroeg stadium een reactie gestuurd over de nota van uitgangspunten.

 

Er zou voldoende reactiemogelijkheid komen in een aantal inspraakrondes.

 

Vervolgens bleef het stil vanuit het gemeentebestuur. Totdat onlangs een aankondiging kwam dat er een nieuw bestemmingsplan strand ter inzage ligt. Daar is de gebruikelijke inspraaktermijn voor en er is een tweetal inloopavonden georganiseerd.

 

Op zich is dit bestemmingsplan niet anders dan het vastleggen van de bestaande situatie. Dat is op zich al jammer. De gemeenteraad heeft zich in het verleden uitgesproken tegen het verlenen van meer jaarrond exploitatie vergunningen. Helaas is de gemeenteraad is teruggekomen op deze eerdere uitspraken en is nu aan één uitbater op het Zuiderstrand een jaarrondvergunning verleend. Die is bekrachtigd door de gemeenteraad. Het nieuwe bestemmingsplan is zo aangepast dat deze vergunning er in past.

 

Traditioneel is het strand opgedeeld in verschillende zones waarbij bepaalde activiteiten, zoals jaarrond exploitatie, niet waren toegestaan in de aangewezen rustige zones. Daarbij is met name gestreefd naar het rustig houden van stranden naast de Natura 2000 gebieden zoals het Zuider- en Noorderstrand (ter hoogte van het Zwarte Pad). Deze stranden hebben de status van Natuur Netwerk Nederland.

 

Zeven jaar geleden was er een grote actie ‘bescherm de kust’ met 100.000 handtekeningen. Daarna is een kustpact afgesloten met veel partijen, waaronder de gemeenten langs de kust. Ook Den Haag heeft het pact ondertekend. Er zijn sindsdien ook een aantal positieve ontwikkelingen zoals het groene strand bij de zandmotor. Bij Meijendel wordt ook gewerkt aan het creëren van een groen strand, waar de natuur haar gang kan gaan en menselijke activiteiten gestopt worden. Bij de zandmotor zijn de positieve gevolgen van het natuurlijke strand al duidelijk zichtbaar. Ga er vooral eens kijken…

 

Na het ingaan van het nieuwe bestemmingsplan moeten de inspraakrondes voor de nieuwe strandnota nog komen. Maar wij kunnen niet terugdraaien wat door zowel gemeentebestuur als -raad besloten is en vastgelegd in een bestemmingsplan zodra dit definitief is.