Home » NIEUWS » Participatie in de grote groengebieden: Scheveningse Bosjes, Marlot en Meer en Bos

Participatie in de grote groengebieden: Scheveningse Bosjes, Marlot en Meer en Bos

De beheerder van de grote groengebieden van Den Haag heeft een aantal wandelingen georganiseerd over het beheer van de Scheveningse Bosjes en meer recent ook in Marlot en Meer en Bos . Zo worden belangstellenden bij gepraat over de toekomstplannen voor het groen in deze groene oases en krijgen gebruikers en omwonenden van deze gebieden ook een kans om inbreng te leveren.

Voor de Scheveningse Bosjes is er recentelijk echter ook een definitief ontwerp voor paden, meubilair en trappen gepubliceerd. Helaas is daarover geen participatie geweest. Ook niet over het voorlopig ontwerp, het is zelfs nergens te vinden. De AVN vindt dat een gemiste kans omdat juist voor de Scheveningse Bosjes er door de jaren heen in diverse vormen goed en uitvoerig is samengewerkt bij het invullen van nieuwe ontwikkelingen. Zo werd de door een denktank ontwikkelde visie op de Scheveningse Bosjes door de gemeenteraad aangenomen.

 

Met name de geplande kortenstalen trappen bij het Engelandvaarders monument en de Ver Huellbank hebben herinneringen opgeroepen aan de eerdere discussies rondom het Internationaal Park. Deze plannen lijken niet in lijn te zijn met de visie voor de Scheveningse Bosjes. In een recente bijeenkomst van de voormalige denktank Scheveningse Bosjes hebben aanwezige ambtenaren beloofd om de zaak verder te onderzoeken. Het is natuurlijk altijd zo dat de AVN en anderen bezwaar kunnen maken tegen ontwikkelingen, maar overleg groepen als de Denktank zijn er juist voor om te proberen te voorkomen dat dat nodig is.

 

Een positieve noot in de ontwikkelingen is dat het asfalt van wandelpaden aan de stadskant van de Teldersweg zal worden vervangen door halfverharding. Het gebruikte materiaal zal de paden duurzaam en aantrekkelijk maken. Wij hopen maar dat geëigend, niet vervuild, materiaal ingezet zal worden. Dat is niet overal het geval. Soms wordt met verontreinigd puin gewerkt om de ondergrond te verstevigen.

 

In de visie voor de Scheveningse Bosjes staat dat er opnieuw een beheerplatform moet worden opgericht. Tien jaar geleden bestond zo’n platform al, waarbij deelnemers werden geworven via affiches op bomen in het bos. De deelnemers van toen hebben zich onder andere gebogen over de locatie van bankjes en andere zaken. Ook in de Westduinen is er een beheerplatform met gebruikers en omwonenden, en op het Hubertusduin is een (bles)groep actief. De AVN hoopt dat de gemeente wat dit betreft haar belofte voor meer participatie waar zal maken, de visie uitvoeren en het beheerplatform Scheveningse Bosjes nieuw leven in blaast.