Home » NIEUWS » Algemene Ledenvergadering 23 april in Villa Ockenburg.

Algemene Ledenvergadering 23 april in Villa Ockenburg.

Op zaterdag 23 april aanstaande om 10.30 uur houdt de AVN haar Algemene Ledenvergadering. Zaal open: 10 uur.

De vergadering zal plaatsvinden in de theaterzaal van Villa Ockenburgh, Monsterseweg 4, Den Haag

 

Programma:
Zaal open om 10.00 uur
Aanvang vergadering in de theaterzaal 10.30 uur
Einde vergadering ca 12.00 uur
Lunch 12.00 – 12.45 uur. Er ligt voor u een lunchpakket klaar om lekker buiten te nuttigen, of bij slecht weer, in de zaal.
Lezing ‘Behoud de duinen’ 12.45 – 13.45 uur
Na afloop van de ALV is er een lezing van Piet Jonker, voorzitter van de Stichting Duinbehoud, met als titel ”Behoud de duinen”. Welke bedreigingen zien we op de duinen afkomen, zoals zeespiegelstijging, stikstofemissie, toenemende recreatiedruk, welke kansen/mogelijkheden zijn er die dreigingen te pareren.

Graag opgeven voor 17 april
We vragen u zich aan te melden op info@avn.nl. Vermeld of u de lunch wilt nuttigen en zo ja, of u vegetariër bent. Aanmelden is ook nu sterk aangeraden, in verband met het aantal lunches, maar ook om u te kunnen benaderen indien er onverhoopt toch weer coronamaatregelen afgekondigd worden. Doet u dat liefst vóór zondag 17 april. Mocht u niet willen of kunnen deelnemen dan kunt u ook aan het bestuur uw stem bij volmacht kenbaar maken.
Uw opgave kunt u mailen naar: info@avn.nl (of bellen: 070-33.88.100, zo nodig inspreken op het antwoordapparaat). Vermeld alstublieft uw naam en adres, hoe wij u kunne bereiken, het aantal personen en uw wensen voor de lunch.

Jaarverslag:
De agenda, conceptverslag van de vorige ledenvergadering en de jaarverslagen over 2021 vindt u op: www.avn.nl/jaarstukken-2021

 

WetgevingZoals ook in de Haagwinde is vermeld, er is nieuwe wetgeving van kracht geworden die voor de AVN betekent dat zij haar statuten zal moeten wijzigen. Daarom staat een statutenwijziging op de agenda.
De concept statuten zijn vanaf 2 april in te zien. Neem via de AVN contact op voor een afspraak .

Omdat in de praktijk een tweede Algemene Ledenvergadering noodzakelijk is om het besluit tot statutenwijziging te kunnen nemen is er een tweede vergadering gepland. Deze zal digitaal worden gehouden op maandag 20 juni om 20.00 uur.

Bereikbaarheid:

Fiets: fietsenstalling bij Villa Ockenburgh;

Openbaar vervoer: vanaf Den Haag Centraal twee mogelijkheden:

Tram 3 richting Loosduinen (halte Pisuissestraat), tien minuten lopen naar de ingang van het landgoed
Bus 31 richting Loosduinen (halte Ockenburgh), twee minuten lopen naar de ingang van het landgoed

Auto: gratis parkeerterrein aanwezig aan begin oprijlaan Ockenburgh (aan je linkerhand).
Aan het einde van de oprijlaan, achter Villa Ockenburgh is een beperkt aantal parkeerplaatsen beschikbaar voor mensen met een mobiele beperking (kaart).
Als u aankomt kunt u koffie of thee beneden ophalen om mee naar boven te nemen naar de theaterzaal. De theaterzaal is helaas alleen via een trap bereikbaar. Laat beneden weten of u hulp nodig heeft.