Home » NIEUWS » Nog meer padelbanen aangevraagd, nu in Marlot en de bosjes van Pex

Nog meer padelbanen aangevraagd, nu in Marlot en de bosjes van Pex

De populariteit van padel groeit snel. Veel van deze banen worden voorgesteld in gebieden die belangrijk zijn voor de natuurlijke omgeving van Den Haag, in of naast de Stedelijke Groene Hoofdstructuur, Natura 2000 en Natuur Netwerk Nederland (NNN) gebieden. Zo heeft de AVN in het verleden geprotesteerd tegen padelbanen in Klein-Zwitserland, Mariahoeve, Reigersbergen en Marlot. Ze zijn gevaarlijk voor vogels. En meestal, als er lichtmasten bij buitenbanen komen, is de lichtuitstraling veel te intensief voor een natuurlijke omgeving. In het verleden hebben wij foto’s van vogels gepubliceerd die zichzelf tegen de glazen padelwanden te pletter hebben gevlogen.

De plannen voor banen naast het Landgoed Reigersbergen en in één van twee complexen in Mariahoeve gaan gelukkig definitief niet door. Een ander resultaat van onze vele brieven was wel dat de gemeente een literatuurstudie liet doen naar de effecten van padel op natuur. De volgende stap is dat we gaan aandringen dat de maatregelen die daar worden voorgesteld ook worden uitgevoerd, bijvoorbeeld. om te voorkomen dat vogels tegen wanden vliegen. De studie toont aan  dat de aanleg van padelbanen aanzienlijke negatieve effecten kan hebben op met name vogels en vleermuisroutes. Vogels vliegen er tegenaan. Vleermuizen niet, maar zij hebben enorm last van teveel licht en verandering van vaste routes.

Inmiddels zijn Marlot en de Bosjes van Pex aan  de beurt. Dat zijn allebei belangrijke onderdelen van de Stedelijke Groene Hoofdstructuur. De groene zone van de Bosjes van Pex herbergt een waardevol binnenduinbos dat helaas al voor een groot deel plaats heeft moeten maken voor menselijke activiteiten. Desondanks blijft het een belangrijk leefgebied voor verschillende diersoorten, waaronder de eekhoorn, bosuilen en verschillende soorten vleermuizen. Alle vleermuissoorten in Nederland zijn wettelijk beschermd en mogen niet worden verstoord in hun natuurlijke habitat.

Bovendien grenzen de Bosjes van Pex aan het Natura 2000-gebied Wapendal, een oud binnenduingebied met unieke habitats die van groot ecologisch belang zijn. De aanleg van padelbanen in deze gebieden kan leiden tot verstoring van de lokale fauna.

Hoewel padel een populaire sport is, mag dit natuurlijk niet ten koste gaan van de kostbare natuurlijke omgeving in Den Haag. Omwonenden lopen er terecht te hoop tegen, vanwege de extreme geluidsoverlast, maar de AVN ziet dat ook de natuur er enorm last van heeft.