Home » NIEUWS » Motie “Behoud volwaardige ecologische verbindingszones” aangenomen door de Haagse gemeenteraad

Motie “Behoud volwaardige ecologische verbindingszones” aangenomen door de Haagse gemeenteraad

Eind vorig jaar heeft de gemeenteraad van Den Haag een motie aangenomen, getiteld: Behoud volwaardige ecologische verbindingszones.

Aanleiding was het plan voor een massaal gebouw aan de Assumburgweg, dat uitsteekt in een bestaande ecologische verbindingszone. Deze wordt daardoor smaller en dus minder robuust. Het deel wat nog over is krijgt ook nog eens de bestemming verkeer-en verblijfgebied, en wordt dus (deels) verhard. De AVN heeft hierover ingesproken bij de Raadscommissie.

 

De Raad heeft het bestemmingsplan vastgesteld. Maar met deze motie zijn onze inspanningen niet voor niets geweest. De motie vestigt de aandacht op de gevolgen van het huidige ontwerpbestemmingsplan Kop Assumburgweg. Bovendien wordt het college verzocht om bij overwegingen tot wijziging van ecologische zones ten behoeve van bouwprojecten het principe te hanteren dat de betreffende ecologische verbindingszone geen reductie in breedte mag ondergaan.

 

Ecologische verbindingszones zijn ecologisch ingerichte stroken groen, die door hun ligging een verbinding vormen tussen grotere groengebieden. Die groengebieden worden daardoor robuuster, omdat uitwisseling van genetisch materiaal kan plaatsvinden. Op kleine eilanden sterven soorten sneller uit.

 

Helaas komt deze motie voor de ecologische zone aan de Assumburgweg te laat. Maar met het aannemen van deze motie hoopt de gemeenteraad op een positieve verschuiving in het denken rondom stadsontwikkeling. Toekomstige projecten zullen hopelijk meer en beter rekening houden met de cruciale rol die ecologische verbindingszones spelen in het behoud van biodiversiteit en het versterken van de groengebieden die ze verbinden. Dit speelt binnenkort alweer. In Zichten wil de gemeente bouwen in een bestaande ecologische zone, en een nieuwe inrichten verderop.