Home » NIEUWS » Moerascipressen Buza worden verplant

Moerascipressen Buza worden verplant

De adviescommissie bezwaarschriften heeft het bezwaar dat de AVN had aangespannen tegen de kapvergunning voor de moerascipressen achter het gebouw van Buitenlandse Zaken gegrond verklaard. Het advies luidt nu dat de bomen verplaatst moeten worden. Een mogelijke geschikte locatie is de oever van de Schenk bij de nieuwbouwwijk aan de Boekweitkamp.
Het voormalige ministerie van Buitenlandse Zaken aan de Bezuidenhoutseweg wordt momenteel verbouwd om tijdelijk ruimte te bieden aan de Tweede Kamer. Vanaf het zomerreces van 2020 zal de regering hier ruim vijf jaar domicilie houden terwijl de gebouwen aan het Binnenhof dan gerestaureerd  worden. Omdat de Kamer per jaar 300.000 bezoekers ontvangt, was het nodig om een extra entree te maken in het tijdelijke gebouw. Daarvoor moet het moerasparkje aan het binnenplein worden verwijderd. De AVN was het daar in eerste instantie niet mee eens, maar bij nadere beschouwing en informatie bleek er geen andere oplossing.
Verplanten in plaats van kappen
De AVN vond echter dat de bomen niet gekapt hoeven te worden. De 14 moerascipressen staan ieder afzonderlijk in een grote pot die op hun beurt in een vijver staan. Rondom groeien weliswaar grote wortelpruiken uit de pot, maar die kunnen makkelijk opgenomen worden tijdens de verplanting. Het bewijs dat de bomen in potten makkelijk verplaatst kunnen worden was in 2006 al eerder geleverd toen de bomen tijdelijk van hun plaats moesten worden gehaald voor repatie aan het dak waarop ze staan.
Bezwaar en Vovo
Op 27 november, vlak voor het verlopen van de bezwaartermijn diende de AVN haar bezwaar in. Lastig voor de projectleiders van het Rijksvastgoedbedrijf (RVB), die daar in hun planning niet op hadden gerekend. Omdat een bezwaar alleen de kap van de bomen niet tegenhoudt werd er ook een voorlopige voorziening (Vovo) bij de rechtbank aangevraagd. Dat gaf de zekerheid dat het RVB niet alsnog de zaag in de bomen zou zetten.
 
Voorzieningenrechter
De zitting van de rechtbank diende op 10 januari 2019. De gemeente moest daar uitleggen waarom er besloten was tot afgifte van de kapvergunning. Ter zitting kwam er echter geen duidelijk beeld. De groenbeheerder sprak over twee jaar voorbereidingstijd en een ingewikkelde ophanging na herplant. ook meldde hij dat er geen geschikte locatie beschikbaar zou zijn. De rechter was niet overtuigd en vroeg beide partijen om meer informatie. De AVN schakelde J’ørn Copijn in voor advies. Zijn bedrijf had in 2006 de tijdelijke verplaatsing van de potten met succes uitgevoerd. Binnen een week leverden we gezamenlijk een advies in bij de rechtbank. De gemeente liet hierop per brief haar tegen argumenten horen en de rechter schortte zijn uitspraak over de voorlopige voorziening een aantal weken op.
Bezwaar is gegrond
Op 5 februari diende de feitelijke zitting bij de Adviescommissie Bezwaren. Ook daar werd uitgebreid gediscussieerd over de mogelijkheden van verplanting waarbij de Commissie geïnteresseerd was of deze kapvergunning wel paste in het collegebesluit waarin juist wordt aangegeven dat bomen “het groene kapitaal van de gemeente” zijn.  De gemeente zou dus zeer terughoudend moeten omgaan met boomkap. Vanwege die uitgangspunten en de twee onafhankelijke adviezen van Terra Nostra en Copijn die beide tot de conclusie kwamen dat er langs de Schenk voldoende ruimte is om deze moerascipressen te herplanten, besloot de adviescommissie Bezwaren dat het goed mogelijk is om deze bomen een nieuw leven te geven langs de Schenk. De AVN werd daarbij in het gelijk gesteld.