Home » NIEUWS » Madurodam mag bomen kappen, maar de herplant kan beter

Madurodam mag bomen kappen, maar de herplant kan beter

Madurodam heeft een kapvergunning gekregen voor 38 bomen op hun eigen terrein. Twee bomen zullen verplant worden. Het is opmerkelijk dat de compensatie voor deze kap plaatsvindt tussen de ecowal en het olifantenpad, omdat daar nog bomen staan die onderdeel zijn van het bos buiten de huidige erfgrens.

foto van Caroline de Jong

 

Madurodam heeft een kapvergunning gekregen voor 38 bomen op hun eigen terrein. Twee bomen zullen verplant worden. Het is opmerkelijk dat de compensatie voor deze kap voor een deel plaatsvindt tussen de ecowal en het olifantenpad, omdat daar nog bomen staan die onderdeel zijn van het bos buiten de huidige erfgrens. Voor deze bomen is nog geen kapvergunning afgegeven.

Er is voorgesteld om 23 van de gekapte bomen te compenseren in de omgeving en de overige 15 tussen ecowal en olifantenpad. De AVN, samen met andere natuur- en bewonersorganisaties, heeft altijd de voorkeur gegeven aan uitbreiding van Madurodam op hun eigen terrein in plaats van in de Scheveningse Bosjes. Helaas is dat een gelopen race. Maar de te kappen bomen op het eigen terrein van Madurodam sluiten deels aan op het bestaande bos, waardoor deze kap de natuur schaadt en dus zo goed mogelijk moet worden gecompenseerd.

De AVN heeft bezwaar tegen de compensatie zoals voorgesteld en stelt alternatieve locaties voor. De resterende 15 bomen zouden elders gecompenseerd kunnen worden, bijvoorbeeld op het talud van het Hubertusviaduct. Het is natuurlijk vreemd dat herplant als compensatie plaats zou vinden op een stuk waar net de bomen van worden weggehaald. Dat stuk kan beter op dezelfde plek gecompenseerd worden. Er kan dan ook worden gekeken of een aantal van de bomen die daar nu staan de aanleg (ontgraving) ten behoeve van de aan te leggen ecowal toch overleven.Volgens het onderzoek dat is gedaan in opdracht van Madurodam (de Boom Effect Analyse, BEA) kunnen in ieder geval kleinere bomen het overleven.

Daarnaast hebben wij bezwaar tegen de voorgestelde beplanting tussen ecowal en olifantenpad. Er worden plantensoorten genoemd, die niet thuis horen in de Scheveningse Bosjes. Er worden onder andere Robinia’s voorgesteld, terwijl op dit moment juist veel Robinia’s in de rest van de Scheveningse Bosjes worden weggehaald als zijnde minder gewenste exoten. Ook is het ecologisch advies dat bij de vergunning is gevoegd, niet in overeenstemming met de werkelijke situatie. Er wordt bijvoorbeeld ingegaan op damherten in de omgeving, terwijl reeën niet worden genoemd. Van het ecologisch onderzoek maken we nog een nadere analyse.