Home » NIEUWS » Maak een rustzone op de zandmotor

Maak een rustzone op de zandmotor

De zandmotor voor de kust van Monster ligt er al een flink aantal jaren. Hoewel hij sneller dan verwacht terugspoelt naar de kust is het nog steeds een zeer breed strand, met op een aantal plekken embryonale duinen in ontwikkeling en een tweetal plassen die je ruimdenkend als binnenmeren kunt betitelen.

Op veel plekken is het er een drukte van belang met vooral actieve sporters. Zomer en winter vind je er, zodra er wind is, grote aantallen kite surfers. De gemeente Den Haag heeft haar stuk zelfs aangewezen als sportzone, terwijl het daarvoor veel meer een rustig strand was. In opdracht van de Gemeente Den Haag is een concept-Visie voor  het gebied opgesteld. Zorgwekkend is dat het over de hele lengte van het strand, de strook die aan zee grenst, drukker zal gaan worden. Iets meer naar binnen is wel een rustigere zone ingetekend. Het zou mooi zijn als er op het strand ook een ‘absolute’ rustzone zou komen, een zone waar volgens de planning de natuur voorrang zou krijgen. Dat betekent geen honden, geen kite surfers, geen beach cleaners, geen route voor bevoorrading en, in het broedseizoen, voor een groot deel afgesloten voor publiek.

 

Je zou met borden kunnen aangeven waarom dit gebeurt.

 

Afgelopen jaar was er wel een stuk strand aangewezen als rustgebied voor vogels in het broedseizoen. Begin maart heeft 2024 Natuurlijk Delfland met toestemming van de gemeente Westland een gebied van 175 bij 175 meter afgezet door middel van touw tussen palen.  Dit is groter dan vorig jaar. Toen bleek de Bontbekplevier niet voldoende ruimte te hebben om rustig te kunnen broeden.

 

Dit jaar is de situatie beter, maar is helaas niet geborgd in ruimtelijke plannen of regelgeving.

 

Het strand wordt steeds drukker. Mensen moeten ergens kunnen vertieren, maar met die toenemende recreatiedruk is het des te belangrijker ook aan te geven waar op de strand flora en fauna nog rust kan hebben.