Home » NIEUWS » Lasergamen in het Westduinpark en andere natuurgebieden

Lasergamen in het Westduinpark en andere natuurgebieden

Lasergamen in Natura 2000-gebieden en andere grote groengebieden kan grote gevolgen hebben voor de natuur en is heel storend voor de meeste andere bezoekers van deze gebieden. Regelmatig zien we groepen gamers in de Westduinen, de Nieuwe Scheveningse Bosjes en de Scheveningse Bosjes, waar een commercieel bedrijf genaamd Combat Zone lasergames organiseert voor groepen in militair ornaat. De gamers nemen bijna altijd meer ruimte in beslag dan afgesproken en gebruiken ook olifantenpaden. Broedvogels houden het voor gezien en de paden worden steeds talrijker en breder.

Dit is niet alleen schadelijk voor de natuur, maar het hindert ook andere bezoekers. Er komen de laatste tijd steeds meer van deze door de commercie georganiseerde groepen en de ‘veldslagen’ worden steeds uitgebreider.

In diverse beheerplannen, zoals het beheerplan van de Westduinen staat duidelijk dat dit type georganiseerde activiteiten vergunningplichtig is, maar daar is nog geen actie op ondernomen door de gemeente. Door vergunningen te verlenen kan er betere controle worden uitgeoefend en kan er gestuurd worden op de frequentie en intensiteit van de activiteiten.

Daarnaast moet het aantal worden beperkt, vooral tijdens het broedseizoen. Het wordt ook tijd voor een degelijke evaluatie en het stellen van kaders, waarbij ook de locaties van de activiteiten moeten worden meegenomen. Zo is bijvoorbeeld de locatie van Combat Zone in de Scheveningse Bosjes in strijd met het nieuwe beheerplan, waarin het deelgebied specifiek staat aangemerkt als rustgebied.

Bij het opstellen van vergunningen kunnen ook nadere voorwaarden worden opgenomen, bijvoorbeeld dat het organiserende bedrijf vooraf een goede instructie geeft aan de gamers over de omgang met het gebied waar de game zal plaatsvinden.