Home » NIEUWS » Hoogbouw ANWB terrein moet lager!

Hoogbouw ANWB terrein moet lager!

Op het terrein van het voormalige ANWB terrein zijn ontwikkelplannen losgelaten waar niemand buiten Wassenaar, de gemeente Den Haag niet, de omwonenden niet en de AVN niet, gelukkig mee is. De plannen maken van een toch al lelijk en massief gebouw een haast tweemaal zo hoog appartementencomplex. En dat naast het fraaie landgoed Clingendael.

De AVN en bewonersgroepen kwamen in verzet bij zowel Wassenaar als Den Haag, met inspraakreacties, alternatieve ideeën en zienswijzen op de plannen. Of die tot resultaat hebben dat daar toch beweging in zit is nog maar de vraag.

 

Uit onze inspraak voor de Haagse gemeenteraad: “De AVN is enorm geschrokken van het gemak waarmee uw college de uitstraling van deze nieuw te bouwen buiten proportionele kolos van bijna 50 meter hoog wegwuift. Ter illustratie: In uw commissievergadering van 17 januari heeft wethouder van Asten beweerd dat er voor de nieuwe bewoners voldoende groenvoorzieningen zijn. Want op de huidige parkeerplaatsen van de ANWB komt daar meer ruimte voor. Die juichen we natuurlijk toe vanwege de eerste behoeften, maar voor een wandeling, voor natuur en frisse lucht loop je niet een zgn. rondje parkeerplaats. Nee, dan loop je ietsje verder naar het landgoed Clingendael! Onderdeel uitmakend van het Nationaal Park Hollandse Duinen, een voornaam en historisch landgoed, een Rijksmonument. Dat moet geen pretpark worden, met ook nog een enorm gebouw dat zich als een soort cruiseschip in deze poel van rust naar binnen lijkt te dringen.”

 

Wat de zaak er niet eenvoudiger op maakt is, dat het ANWB-terrein in de gemeente Wassenaar ligt en direct grenst aan de gemeente Den Haag. Bovendien wordt Clingendael, dat ook tot het grondgebied van Wassenaar behoort, beheerd door de gemeente Den Haag. Daardoor hebben twee gemeenten met de plannen te maken.

 

Onlangs sprak de Haagse gemeenteraad over de nieuwbouw. Daar werden maar liefst vier moties aangenomen die de gemeente aanzetten de Wassenaarse plannen op zijn minst kritisch te bekijken.

 

De gemeenteraad besluit dat de woningbouw op het ANWB terrein met een hoogte van bijna 50 meter onwenselijk is en spreekt steun uit voor de omwonenden die alternatieven willen laten onderzoeken die binnen de huidige bouwhoogte blijven. De raad wil ook dat Den Haag aan Wassenaar verzoekt om meer tijd te nemen voordat over het bestemmingsplan in de raad van Wassenaar wordt besloten. Eerst moeten de effecten van de alternatieve plannen goed worden bestudeerd. De raad dringt aan het college van Wassenaar te verzoeken het bestemmingsplan zodanig aan te passen, dat er woningbouw komt met een lagere hoogte, in samenspraak met omwonenden, met respect voor het groen in Landgoed Clingendael. De hele raad gaf steun aan een motie die het Haagse college oproept de bewoners van het Benoordenhout met raad en daad bij te staan in hun pogingen om, in samenwerking met de ontwikkelaar, de gemeente Wassenaar en mogelijke andere partners, alternatieven die binnen de bestaande bouwhoogte van het ANWB-gebouw blijven te onderzoeken. Een laatste motie haalde het met de hakken over de sloot, maar toch: de motie roept het college op om de wethouder stadsontwikkeling namens de gemeente Den Haag te laten inspreken bij de raadsbehandeling van de gemeente Wassenaar over het bestemmingsplan ‘Residentie Parkzicht’ met als doel de bezwaren opnieuw en in persoon namens de gemeenteraad van Den Haag onder de aandacht te brengen van de gemeente Wassenaar.