Home » NIEUWS » Hoogbouw aan de Loevesteinlaan: behoud de groene lijnen

Hoogbouw aan de Loevesteinlaan: behoud de groene lijnen

Het voormalig Florence woonzorgcentrum aan de Loevesteinlaan moet plaats maken voor een nieuw woonzorgcomplex van zeer forse omvang. Té fors, vindt de Raadscommissie Ruimte en vroeg daarover een nader debat aan. Veel te fors, vindt ook de AVN, want het complex grenst ook nog eens aan het Zuiderpark

Wij snappen dat de woningbouwopgave van de gemeente kan betekenen dat je de hoogte in moet om de extra woningen te kunnen realiseren. Wel willen wij de impact daarvan op de bestaande ecologische verbindingszones minimaliseren.

 

Hier zijn enkele belangrijke aandachtspunten voor behoud van het groen, weergegeven in een aantal stellingen:

 

  1. Bouwen langs Lange Lijnen: Bouwen langs lange lijnen, zoals doorgaande wegen of hoofdroutes, is beter dan bouwen in groengebieden. Behoud historische zichtassen en groen.
  2. Hoogbouw en Efficiëntie: Hoogbouw kan, maar wel onder een aantal voorwaarden. Het concept van de aanwezige stedenbouw is belangrijk, zoals strokenbouw in het groen, om efficiëntie te bevorderen en tegelijkertijd contact met de natuur te behouden.
  3. Stad als Biotoop: Een alternatief voor grondgebonden groen is, als dat niet te realiseren is, natuurinclusief bouwen in de stad, waarbij maximaal rekening wordt gehouden met de natuurlijke omgeving. Behoud en versterk groene lijnen, behoud parken en ecologische hoofdstructuren en sluit daarop aan.
  4. Aandachtspunten voor Hoogbouw aan de Loevesteinlaan 155: Het geplande hoogbouwproject aan de Loevesteinlaan zou ook eventueel in terrasvorm kunnen, met poreuze wanden en groene daken om de natuurlijke omgeving te integreren.