Home » NIEUWS » Honderdjarige bomen in de provincie Zuid-Holland

Honderdjarige bomen in de provincie Zuid-Holland

Sommige bomen kunnen, bij optimale omstandigheden, heel oud worden. Honderd jaar is dan nog maar het begin. Toch bereiken door allerlei omstandigheden in de praktijk de meeste bomen die leeftijd bij lange na niet. Vaak veranderen de planologische omstandigheden waardoor de boom gekapt wordt. Helaas zijn bomen vaak de sluitpost van een project. De AVN ziet maar al te vaak dat daardoor bomen, die bij een andere gebiedsinrichting prima zouden kunnen blijven staan, gekapt worden en vervangen door andere bomen op een net andere plek. Helaas is natuurlijk de waarde van zo’n jonge boom tegen hittestress en voor de ecologie stukken minder dan de boom die moest wijken omdat hij net op de verkeerde plek stond. Soms worden bomen verplant, zoals bij de Haagse Beek onlangs is gebeurd, maar dat vergt jaren van voorbereiding.

 

Provinciaal initiatief
De provincie Zuid-Holland is op zoek naar locaties om 100 bomen de kans te bieden om minstens 100 jaar op dezelfde plek te blijven staan. De provincie wil met dit project ‘100 bomen 100’ aandacht vragen voor de waarde van de individuele boom.

Veel bomen, met name in het stedelijk gebied, krijgen niet de kans om uit te groeien tot een volwaardig volwassen boom. In het drukke Zuid-Holland moeten ze vaak plaatsmaken voor andere prioriteiten. Terwijl oudere bomen juist een grote bijdrage leveren aan de biodiversiteit en  zorgen voor de opslag van CO₂.

Daarom nodigt provinciaal adviseur ruimtelijke kwaliteit (PARK) Noël van Dooren, verenigingen, inwoners, ondernemers, gemeenten en anderen uit om locaties aan te dragen waar een individuele boom of boomgroep echt iets toevoegt. Op de website van de provincie Zuid-Holland staat de brochure ‘100 bomen voor minimaal 100 jaar’ met passende voorbeelden. Zie het aanmeldingsformulier 100 bomen om te weten waar een aanvraag aan moet voldoen. Stuur uw aanmelding voor 15 juli 2023 toe aan de provincie Zuid-Holland via hgm.maagdenberg@pzh.nl. Het is belangrijk dat een aanvraag voor een boom goed wordt onderbouwd. Zowel de motivatie voor de boom als de plek. De AVN hoopt dat veel Zuid-Hollanders de handschoen oppakken en meehelpen om 100 bomen voor minstens de komende 100 jaar een goede plek te geven.

Iedereen kan een boom aanmelden. De inschrijving sluit al snel, maar wie weet hebt u een goed idee. De AVN maakt in ieder geval van de gelegenheid gebruik en meldt een plek aan.