Home » NIEUWS » Handreiking Noordelijk Havenhoofd

Handreiking Noordelijk Havenhoofd

Op en rond het Noordelijk Havenhoofd en de visafslag van Scheveningen voert Volker Wessels Vastgoed een herontwikkeling uit. De AVN heeft een praktische handreiking gemaakt om de natuurwaarden in het gebied te vergroten en de kustnatuurbeleving te versterken.

Dit gebied is onderdeel van één van de belangrijkste natuurverbindingen in Nederland: de Hollandse kust. De kust is ook Europees gezien van groot belang. Het gebied rond het Noordelijk Havenhoofd is voor dieren en planten een schakel tussen de Natura 2000 gebieden Meijendel en het Westduinpark. Je ziet in de haven regelmatig twee soorten zeehonden: de Gewone en de Grijze zeehond. Deze dieren komen graag aan land om te slapen maar dan moet er wel een rustig stukje zijn waar ze niet worden verstoord door mens en hond. Daarvoor heeft de AVN een voorstel gedaan voor verbeter- en aandachtspunten bij de nu in gang zijnde herontwikkeling van het gebied.

Het rapport kunt u hier downloaden.

Het rapport kan in zekere zin worden beschouwd als een vervolg op het rapport “Natuurrijk Scheveningen” wat de AVN in 2020 heeft gepubliceerd.