Home » Toename betreding van bunkers

Toename betreding van bunkers

Verschillende organisaties, waaronder de Zoogdiervereniging waarschuwen in een brief aan de gebiedsbeheerders dat in Meijendel & Berkheide en Westduinpark & Wapendal het aantal illegale betredingen van bunkers enorm is toegenomen.

De in de bunkers overwinterende vleermuizen zijn alle strikt beschermd door de Wet natuurbescherming. Een aantal soorten is ook opgenomen in de instandhoudingsdoelstellingen van de Natura 2000-gebieden. Deze bunkers dienen als paar- en winterverblijfplaats voor grote aantallen vleermuizen, zoals: watervleermuis, meervleermuis, baardvleermuis, gewone grootoorvleermuis, franjestaart en vale vleermuis. Op dit moment is het beheer van de meeste bunkers, zowel de bovengrondse ingangszone als het ondergrondse deel, niet tot nauwelijks gericht op vleermuizen. Controles van afsluitingen vinden zelden regulier plaats, zodat het kan gebeuren dat een bunker dagen tot soms weken (of zelfs maanden) openligt.
De effecten van illegale betreding zijn meetbaar voor alle vleermuissoorten.
Beide gebieden tezamen herbergen ca. 725 meervleermuizen, ofwel 72% van de Nederlandse winterpopulatie. Ook op Europese schaal zijn beide gebieden zeer belangrijk voor de meervleermuis.