Home » Park op de Utrechtse Baan?

Park op de Utrechtse Baan?

In het Atrium van het Stadhuis waren ze in februari te zien op een maquette. Drie nieuwe groene parken waaronder een park bovenop een over­kluizing van de Utrechtse Baan.

Dubbel gebruik van de ruimte lijkt een logische oplossing: de Utrechtse Baan in een tunnel met daar bovenop een stadspark van duizend meter lang.

De gemeenteraad heeft in een commissievergadering een aantal experts geraadpleegd. Het probleem met een park boven een tunnel is dat er strenge normen zijn voor tunnels om te voorkomen dat automobilisten die in een tunnel stilstaan kunnen stikken of op andere wijze gevaar lopen. Er mogen geen files in een tunnel staan, en op de Utrechtse Baan staan juist altijd files omdat daar het verkeer wordt gedoseerd dat verder de stad in gaat.

Daarnaast zijn parallelle en kruisende wegen onontkoombaar. Daardoor wordt het ook bij een lange tunnel nooit een doorlopend park, maar een schakel van groene kamers. Met afwisselend wat meer en wat minder hoogwaardig groen.

Ook zijn tunnels heel duur. Daarom is het verstandig ook naar alternatieven te kijken, zoals een deels open overkluizing. Of de Utrechtse Baan laten zoals die is en het groen anders inrichten. Of dat kan is de vraag. Veel ruimte is er niet. De geraadpleegde experts gaven aan dat niet alleen om de hoeveelheid, maar ook om de kwaliteit van groen gaat.