Home » Klein nieuws portefeuillehouders

Klein nieuws portefeuillehouders

- Vuurwerk in groengebied baart zorgen - Anti-maaibordjes in Rijswijk - Scheveningen “Natuurrijk Zeedorp”

Vuurwerk in groengebied baart zorgen:                       Cor van Gaans
De AVN heeft het college een brief geschreven over het vele vuurwerk dat tegenwoordig wordt toegepast na afloop van evenementen. Vuurwerk is een enorme verstorende en ook vervuilende factor voor de stad. Aangezien veel evenementen plaatsvinden in het groen, komt de vervuiling ook op die plekken weer uit de lucht vallen. “De AVN signaleert een trend van toenemend vuurwerk bij evenementen. En hoewel beperkter in omvang dan bij oudjaar, is dit vuurwerk van zwaarder kaliber dan consumentenvuurwerk. Zware metalen komen vooral uit siervuurwerk. Ze dragen ook bij aan bodem- en watervervuiling. Koper is bijv. schadelijk voor dieren en planten in het water, 18% komt uit vuurwerk”. De brief is op 1 juli verzonden, we wachten nog op een reactie van de gemeente. Binnenkort zullen we voor dit onderwerp ook bij de raadsfracties om aandacht vragen.

 

Anti-maaibordjes in Rijswijk:                                      Peter Hegi
Als liefhebber van de stadsflora moet je tegen een stootje kunnen. Zó vind je ergens een stel bijzondere planten en zó zijn ze weer weg als de mannen van de gemeente met hun bosmaaiers zijn langs geweest. Dit probleem heb ik eens voorgelegd aan de Rijswijkse groenbeheerder. Van de maaiploeg kun je niet verwachten dat ze de diverse planten kunnen herkennen en ook nog laten staan. Samen kwamen we daarom op het idee bordjes te laten maken met de tekst: “Niet maaien i.v.m. bijzondere vegetatie”. En zo geschiedde. De groenbeheerder liet een aantal bordjes maken die ik vervolgens mee naar huis nam om ze, indien nodig, te gebruiken. En zo zijn dit jaar deze mooie Akkerklokjes blijven staan.

 

Scheveningen “Natuurrijk Zeedorp”:                        Reinder de Boer
Het AVN-onderzoek naar kleine natuurplekjes in en rondom de Scheveningse haven heeft geleid tot een beknopte nota waarin een inventarisatie en aanbevelingen voor beheer, behoud en verbeteringen staan aangegeven. Het gaat om 20 kleine natuurplekken waar specifieke kustnatuur voorkomt, maar die momenteel geen aandacht krijgen en waarvan sommige ook bedreigd worden door recreatie of havenontwikkelingen. De nota wordt binnenkort gepresenteerd en aangeboden aan het college.