Home » Aan de slag in de Scheveningse Bosjes

Aan de slag in de Scheveningse Bosjes

Alweer zes jaar geleden had de gemeente grootse plannen om de Scheveningse Bosjes en omliggende gebieden te veranderen in een ‘Internationaal Park’. Met 24 food trucks op de zandvlakte en een 1000 m lange witte bank. In september 2017 kwam een denktank met een breed gedragen visie die later dat jaar werd vastgesteld door de gemeenteraad. Nu ligt er een voorstel van het college van B&W voor de uitvoering ervan. Wat komt er van de voorstellen in de visie terecht?

Caroline de Jong

 

De Teldersweg: oversteek voor mens en dier?
De Teldersweg is een van de drukste wegen in Den Haag, en snijdt de Scheveningse Bosjes in twee delen. In de visie stond een voorstel om oversteekplaatsen te realiseren voor mens en dier.
Volgens B&W is het voorstel haalbaar, maar te duur. Verbindingen over de weg kunnen volgens hen alleen worden gemaakt als het project meelift met andere projecten, zoals een ongelijkvloerse kruising met de Scheveningseweg en de ‘schaalsprong OV’, waarbij naast de Teldersweg ook nog een light­rail tracé door de Bosjes zou komen.

 

Te weinig geld: wat krijgt prioriteit?
Voor de uitvoering van de plannen voor verbetering, maar ook die voor onderhoud heeft B&W minder dan de helft van het benodigde geld begroot. En dan alleen voor de zuidelijke helft, terwijl juist op het Belvedèreduin tijdens de corona-periode nagenoeg alle bankjes, bakken en tafels vernield zijn. Gelukkig wordt wel gestart met de uitvoering van het beheerplan voor het bos. Het plan verhoogt de biodiversiteit door aanplant van inheemse bomen, struiken en bloemrijke zoomvegetaties. Een inhaalslag wordt over vijf jaar verspreid. Zo’n gefaseerde aanpak is beter voor de natuur.
Er moet in ieder geval dringend iets gebeuren. Vooral het verwijderen van grote esdoorns die concurreren met oude eiken en honderdjarige dennen. In het beheerplan worden rustgebieden aangewezen voor de natuur. We vragen ons alleen af hoe die kunnen worden gehandhaafd. De toegezegde boswachter komt er namelijk niet. Het aangewezen rustgebied op het Belvedèreduin is bijvoorbeeld recent kaal gelopen door deelnemers aan de vele commerciële lasergames daar. Die vinden zelfs volop plaats in het broedseizoen!
Het zou een stap in de goede richting zijn om het gebied achter Madurodam en dat tussen Duinweg en Waterpartij als rustgebieden toe te voegen.

 

Beheerplatform
Voor andere groengebieden zoals het Haagse Bos bestaan beheerplatforms waar natuurorganisaties, bewonersorganisaties en gebruikers in zitten. Helaas voorziet het college daar voor de Bosjes niet in.
Het is goed de gemeente aan de slag wil gaan met verbeteringen voor de Bosjes, maar er ontbreken essentiële onderdelen. Betere participatie, door een beheerplatform, is nodig om de zo geliefde Scheveningse Bosjes voor de toekomst te behouden en te verbeteren!

 

Addendum

Het college heeft een voorstel gepubliceerd over de aanpak van de Scheveningse Bosjes. Lees de AVN reactie daarop:
2021-05-14 Brief over het Collegevoorstel voor de Scheveningse Bosjes AVN reactie