Home » Haagwinde

haagwinde-2024-1

Ongewenste erfenissen
Het woord ‘verbijstering’ neem ik niet snel in de mond. De AVN stelt zich graag redelijk en constructief op en van onze gesprekspartners bij de overheid hebben we ook die indruk. Tenminste, bijna altijd …
Bijzondere bewoners van de Westduinen 2
Hoe zit het met de veelgeprezen rijkdom aan insectensoorten, zo pal naast de stad Den Haag, in het drukste duingebied van Nederland?
Land van Ons
Land van Ons is een burgercoöperatie die ernaar streeft om landbouwgrond aan te kopen om de biodiversiteit te bevorderen zonder de landbouwfunctie te verliezen. Het initiatief is ontstaan vanuit de erkenning dat landbouwgrond een belangrijk deel van het Nederlandse landschap uitmaakt en essentieel is voor de biodiversiteit, voedselvoorziening en onze leefbaarheid.
Opmerkelijke vondst: De Haagse Vogeltuin
In 1939 verscheen ‘De Haagse Vogeltuin 1926-1939’ ter gelegenheid van het twaalfenhalfjarig bestaan van de AVN. Het brein erachter was zonder twijfel voorzitter Abraham Schierbeek, een bekend leraar biologie in Den Haag en mede oprichter van de AVN.
Dragen pestvogels de pest?
Afgelopen november was er een oploopje op de Haagse Valkenboskade. Bij nadere beschouwing bleek het een van imposante fotoapparatuur voorziene groep mensen te zijn. Ze waren bezig met het fotograferen van een pestvogel, die driftig besjes at en weinig schuw was. Klopt het dat deze vogelsoort maar af en toe opduikt in ons land?
Spaanse aak ofwel veldesdoorn
De Spaanse aak (Acer campestre) is een veel voorkomende boom, meestal overigens meer een struik, maar wel een van de weinige inheemse soorten. Na de ijstijd heeft hij kans gezien op eigen kracht hier terug te keren. Op zichzelf bijzonder want dat is maar weinig bomen gelukt en Noord-Europa is daardoor soortenarm.
Waar kunnen de compensatiebomen?
De laatste tijd stapelen de alarmerende berichten over het klimaat zich verder op: 2023 is het warmste jaar ooit gemeten. Bomen gaan klimaatverandering tegen, daar is dus een kans. Maar waar planten, en hoe?
De tuinen van Mariahoeve
Er was eens... Eind vorige eeuw, in het jaar 1999, een hoge composthoop langs een wandelpad in Reigersbergen. De hoop werd hoger en hoger en veel wandelaars vonden dit aanzicht langs het pad storend. De gemeente haalde de hoop weg en er kwam een stukje grond vrij. In goed overleg werd besloten om hiervan een openbare vlindertuin te maken. Zichtbaar voor wandelaars en afgezet met een laag hekje. Er kwam een wit bord met de naam: Vlindertuin Reigersbergen.
AVN project Vlietweiden van start
Op 9 februari heeft AVN voorzitter Dick Ooms het eerste exemplaar van de AVN brochure ‘Plan Vlietweiden’ aangeboden aan wethouder Robert Barker van de gemeente Den Haag. De brochure beschrijft hoe een nog ongeschonden poldergebied in de Vlietzoom behouden kan blijven, door het te ontwikkelen tot een natuurgebied, geschikt voor extensieve recreatie.
Meer bomen en struiken
“Ergens in het land loopt een weg. Die weg is er nog. Aan weerszijden daarvan waren bomen geplant en zo maakte die weg deel uit van een mooi stukje landschap. Nu is daar een kale vlakte. Wat is er gebeurd? Tegen één van die bomen had iemand zich doodgereden. Zeer waarschijnlijk onder invloed en met veel te hoge snelheid. Er werd niet gekozen voor snelheidscontrole of andere maatregelen. Nee, het was eenvoudiger de bomen om te zagen en dan maar meteen allemaal. Bomen zijn onze echte hulp in de strijd tegen te veel koolzuur, stikstof en fijnstof in ons leefmilieu. Laten we er daarom extra zuinig mee omgaan.”
Oorkonde voor volhouder
Alweer een aantal jaren geleden kwam onze portefeullehouder voor zuidwest Den Haag, Arnim van oorschot, met het idee de egel neer te zetten als icoonsoort voor de o zo noodzakelijke corridors, groene ecologische verbindingszones in Den Haag Zuidwest. Hij lanceerde het idee in raadscommissies, de gemeenteraad en bij het college.
Haagwinde aangepast voor slechtzienden
De AVN hecht er veel waarde aan dat de Haagwinde goed leesbaar is voor iedereen, ook diegenen die beperkt zicht hebben. Onder andere om die reden worden sinds enige jaren alle artikelen ook, als aparte pagina’s, op de website geplaatst. Immers, voor een slechtziende is het mogelijk het scherm en de lettergrootte van een website […]