Home » Haagwinde

haagwinde-2021-3

De schoenmaker en zijn groene leest
De AVN werd 95 jaar geleden opgericht. Natuurbescherming stond nog in de kinderschoenen. Jac. P. Thijsse was toen pionier op het gebied van natuureducatie en natuurbescherming. Amsterdam wilde het Naardermeer gaan gebruiken als vuilstort. Thijsse organiseerde een breed opgepakt verzet en het gebied kon in 1905 worden aangekocht door de, mede door hem opgerichte ‘Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten’.
Nieuwe ontwikkelingen rond de Schenk
Historisch is de Schenk het water vanaf de Trekvliet tot in de buurt van Kasteel Duivenvoorde. Het eerste stuk is niet of nauwelijks meer zichtbaar omdat het voor het grootste deel gedempt of overkluisd is. Als we over de Schenkstrook praten zijn dat de oevers van de waterstroom tot aan de grens van Mariahoeve.
Omgevingswet: het omgevingsplan
In de vorige Haagwindes is de uiterst belangrijke Omgevingswet aan bod gekomen, opvolger van de meeste wetten die iets met de fysieke leefomgeving te maken hebben. De ingangsdatum van deze wet wordt voortdurend uitgesteld en staat nu op 1 juli 2022.
Vogelverhalen - eendjes weg, natuur uit balans?
Gert Muller: een Hagenaar met hart voor de natuur. Gert loopt bijna dagelijks langs de vijver bij het Indisch Monument. Het was hem opgevallen dat het aantal jonge eenden in die vijver snel afneemt. Dit jaar lijkt het erger dan voorgaande jaren. Onlangs zag hij hoe met een grote plons een jonge eend onder water werd gesleurd. Door een snoek misschien? Gaat het wel goed met de eenden in Den Haag, vroeg hij zich af, hoe komt het dat het aantal eenden afneemt? Zijn zorgen zijn herkenbaar. Zelf hebben wij merels in de tuin, die er uiteindelijk in waren geslaagd jongen uit te broeden. Maar er waren veel eksters in de buurt, en we hebben die jongen niet zien uitvliegen. Is het natuurlijk evenwicht in gevaar?
Het Duinbos van het landgoed Clingendael
Het Duinbos rondom Clingendael is bekend bij een groot publiek, voornamelijk als wandelgebied en, ja, ook hondenuitlaat. Het bos is ruim 200 jaar oud. Het is vrijwel nimmer verstoord in zijn natuurlijke ontwikkeling. Behoud daarvan zou een overwegende doelstelling moeten zijn: het voldoet aan alle kwalificaties om tot bosreservaat te worden gerekend.
Jeneverbes - Juniperus
Er verandert veel in onze samenleving en die veranderingen volgen elkaar in hoog tempo op. Dit heeft grote invloed op het landschap en in het bijzonder dat van natuurgebieden. De natuur reageert langzaam en het duurt soms lang voordat gevolgen daar zichtbaar worden, maar het is regelmatig schrikken als weer een soort het loodje dreigt te leggen.
Gierzwaluwen in Westland
De gierzwaluw (Apus apus) is weer vertrokken. De gierzwaluw noemt men ‘Koningsdagvogel’, ‘magisch’, ‘ongrijpbare engelen’ ‘een duivelsvogel’, en zelfs ‘buitenaards’. Feit is dat het een bijzondere en raadselachtige vogel is die verwant is aan de kolibri.
Den Haag Zuidwest: Groen in het gedrang
De gemeente Den Haag heeft grote bouwplannen voor Den Haag Zuidwest. Ze wil er 10.000 extra woningen realiseren. Daarvoor presenteerde het college een Nota van Uitgangspunten voor herstructurering van de buurten Dreven, Gaarden en Zichten. In totaal komen er bijna drie keer zoveel woningen terug als er nu in die buurten staan. De nota stelt dat dit niet ten koste zal gaan van het groen, dat erg gewaardeerd wordt door de huidige bewoners. Maar is dat wel zo?
Rugstreeppad-streep door verhuizing Zuiderstrandtheater
Deze zomer hebben tientallen rugstreeppad-paren hun eisnoeren in de kunstmatige poel op de ondergelopen laad- en losplaats van het Zuiderstrandtheater in Scheveningen afgezet waardoor het er wemelde van paddenlarven.
Humboldt: de uitvinder van de natuur
Vreemd genoeg is de Duitser Alexander von Humboldt in Nederland niet zo beroemd geworden. Toch was hij de grote inspirator voor de veel beroemder geworden Charles Darwin, maar ook van veel andere natuuronderzoekers die na hem kwamen.
‘Witte Vlek’ in Madestein
De zogenaamde ‘Witte Vlek‘ in Madestein heeft een natuurvriendelijke face-lift gekregen. Het Hoogheemraadschap van Delfland heeft er zo’n tienduizend vierkante meter natuurvriendelijke oever aangelegd, onder andere door het beplanten van de oevers.
Massaslachting rugstreeppad Westmade Noord
In de gemeente Westland zijn rugstreeppadden massaal gedood bij de voorbereidingen van het bouwterrein Westmade Noord in Monster. Enorme vrachtwagens met zand reden af en aan om het terrein op te hogen. Dit terwijl dit deel van het terrein het leefgebied is van de rugstreeppad.
Japanse duizendknoop: bevriezen als bestrijding
Als je de foto bekijkt moet je wel concluderen dat de behandeling met stoom van de Japanse duizendknoop in het Westduinpark slechts een tijdelijk effect heeft gehad. In de Achterhoek wordt geëxperimenteerd met een nieuwe methode. Met een grote kist over de gemaaide duizendknoop wordt de bodem met maaisel en al grondig bevroren. Het ei […]
Padelbanen Klein Zwitserland
Padel is een mix van tennis en squash en wordt gespeeld met vier personen op een rechthoekig veld. Een padelbaan is 10 meter breed en 20 meter lang en is omringd door wanden. In bijna alle gevallen zijn de wanden een combinatie van glas en een hekwerk.
Kunsttentoonstelling ‘Ode aan de natuur in Den Haag en omgeving‘
Iedereen is welkom op de AVN jubileum-kunsttentoonstelling ‘Ode aan de Natuur in Den Haag en omgeving’, van 1-26 september in de Haagse Kunstkring (HKK), Denneweg 64. Openingstijden zijn woensdag t/m vrijdag 12.00 - 17.00 uur / zaterdag en zondag 13.00 - 17.00 uur. Entree is gratis.
Nacht van de nacht
Wie wel eens ‘s avonds in de duinen wandelt, als het al ‘donker‘ is, doet dat vaak ook omdat er in de duinen geen verlichting is. Dat is een bijzondere ervaring voor de meeste stadsbewoners.
Kunstcatalogus bij de tentoonstelling ‘Ode aan de natuur in Den haag en omgeving’
Voor de tentoonstelling ‘Ode aan de natuur in Den Haag en Omgeving’ is een fraaie catalogus gemaakt. AVN leden kunnen deze gratis in bezit krijgen bij bezoek aan de tentoonstelling. Vertel ons uw lidmaatschapsnummer en u kunt één exemplaar per huishouden meenemen. Nadat de tentoonstelling op 26 september sluit, of als u geen lid bent, kunt u de catalogus bij de AVN bestellen. U kunt natuurlijk tijdens uw bezoek aan de tentoonstelling ook lid worden voor tien euro, dan steunt u de vereniging en krijgt een boekwerk vol kunstwerken die onze (stads) natuur schitterend verbeelden.