Home » NIEUWS » Groen strand bij Meijendel?

Groen strand bij Meijendel?

In 2020 financierde de Nationale Postcode Loterij het project ‘Groene Stranden’. De regie voor de aanpak van dit project is in handen gelegd van de ‘Landschappen’. Het project loopt tot 2025. Inmiddels zijn er in drie regio’s stappen gezet in de realisatie van groene stranden. In de gemeente Westland loopt ook een initiatief, maar het strand bij Meijendel ontbrak nog. Daar kan verandering in komen!

 

Veldbezoek 22 mei 2023
Op 22 mei 2023 brachten AVN deskundigen samen met een projectverantwoordelijke een bezoek aan het strand ten zuiden van het Wassenaarse Slag. Het stuk strand tussen km paal 93 en 94 voldeed aan de criteria, onder andere rust en goede aansluiting met de zeereep, die nodig zijn voor een succesvolle vorming van een groen strand. Later overleg leverde een andere mogelijke locatie op, namelijk zuidelijker rond km paal 95 en aansluitend bij de aldaar aanwezige kerven in de zeereep ter hoogte van de zogenaamde ‘Helmduinen’.

 

Wat is een groen strand?
Een groen strand is in dit project een stuk van het strand dat wordt beschermd door afrastering met een soort hekwerk, een bekabeling o.i.d., met als doel bescherming te bieden aan broedende kustvogels als scholekster, bontbekplevier en visdief. Een groen strand wordt ook gevrijwaard van beach-cleaning, wat als groot voordeel heeft dat ongestoord jonge duinvorming kan plaatsvinden. Overigens kun je er wel langs wandelen.

 

Groene stranden worden, zoals Zuid-Hollands Landschap het noemt, community-owned: Voor ieder stuk groen strand wordt een samenwerkingsverband opgezet bestaande uit natuur(beschermings)organisaties, ondernemers, natuurbeheerders, actieve vrijwilligers en jutters. Voor Wassenaar zou gedacht kunnen worden aan de AVN, Haagse Vogelbescherming, Vogelwerkgroep Meijendel, Stichting Duinbehoud en actieve natuurbewuste vrijwilligers. De taken van zo’n community liggen onder andere in de sfeer van het beschermen van broedende vogels, het geven van educatie, het leiden van excursies en het opruimen van afval. Participerende organisaties kunnen via informatieborden of op andere wijze aandacht vragen voor hun eigen organisatie.

 

De AVN is druk bezig met de voorbereidingen. Wij zien hier wel mogelijkheden ook in deze regio het strand wat ‘groener’ te maken. Wilt u meedoen, meld u dan via info@avn.nl.