Home » NIEUWS » Gierzwaluwen in Westland: Een Fladderend Succesverhaal

Gierzwaluwen in Westland: Een Fladderend Succesverhaal

In 2021 begon een indrukwekkende 400 kilometer lange zoektocht naar nesten in de dorpen van Westland. Het resultaat: 73 nesten gevonden. Een veelbelovend begin dat in de jaren daarna werd voortgezet. Met een team van 6-7 enthousiastelingen werden in 2022 en 2023 de elf dorpskernen opnieuw onder de loep genomen.

De cijfers spreken boekdelen: in 2022 werden 189 nesten ontdekt, en dit aantal groeide spectaculair tot 343 in 2023. Nieuwe kolonies werden gevonden en bestaande bleken groter dan gedacht. In volgende jaren zullen de tellingen worden doorgezet!
In de verschillende dorpen nestelen de gierzwaluwen voornamelijk achter kantpannen. Soms vormen ze een kleine kolonie geconcentreerd in een wijk met identieke huizen, maar er zijn ook dorpen waar de nesten meer verspreid zijn, zoals Naaldwijk en ’s Gravezande.
Opvallend is de stijging van het aantal ontdekte kunstnesten (nestkasten en neststenen) van 678 in 2022 naar 802 in 2023. Het aantal bezette kasten steeg eveneens, van 28 in 2022 naar 58 in 2023. Dit betekent dat 17% van alle gevonden nesten zich in kunstnesten bevindt.
De kerk van Ter Heijde speelt een bijzondere rol, met acht kasten sinds 2020. In 2021 en 2022 waren er twee bezet (niet dezelfde), en in 2023 drie. Ook vijf ‘natuurlijke’ nesten achter de dakgoten en 19 van de 38 kasten waren bezet in 2023, wat twee meer is dan in 2022.
Net als in 2022 werd in 2023 tweemaal op verzoek van de tellers ingegrepen op locaties waar bouwsteigers de toegang tot de nesten blokkeerden. In overleg met de uitvoerders werden de steigers tijdelijk verkleind of verwijderd.
Het voornaamste doel van deze zoektochten is om betrokken partijen, waaronder ecologen, woningeigenaren, gemeenten en woningcorporaties, attent te maken op de aanwezigheid van de nesten. Daardoor kan op tijd worden nagedacht over de bescherming van de nesten bij eventuele ingrepen aan de locaties.
Helaas zijn er maar weinig nestplekken in recente nieuwbouw. Tot nu toe bevonden zich op één na alle nesten in gebouwen van voor 1991. Bron: https://gierzwaluw.website/