Home » NIEUWS » Fietspad door Ruijgenhoek van de baan

Fietspad door Ruijgenhoek van de baan

Geplaatst op
Er komt toch geen recreatief fietspad door het Natura2000 gebied Ruygenhoek achter het Zwarte Pad. Na inspraak van de AVN en andere organisaties stemde de Gemeenteraad met grote meerderheid in met een motie van de Partij voor de Dieren. Door het aangenomen voorstel wordt het gedeelte van het fietspad wat door dit zeer waardevolle stuk natuur zou lopen uit de fietsplannen geschrapt.

Recreatief rondje
Het stadsbestuur had het fietspad graag aangelegd als onderdeel van de fietsroute langs de kust, maar ook om een recreatief rondje door de duinen te kunnen draaien. De AVN en andere organisaties hebben hier succesvol tegen geprotesteerd. De ‘ontbrekende schakel’ gaat anders ingevuld worden.

Langs het Zwarte Pad vinden bezoekers hun weg naar het strand. Zeker bij mooi strandweer lopen de aantallen mensen snel op. Afgelopen zomer heeft dat  tot ongewenste en risicovolle situaties geleid. De Gemeente Den Haag wil herhaling hiervan voorkomen. Jaarrond is op en langs het Zwarte Pad veel vervuiling, vernieling en ongewenst gedrag. Aan de landzijde van het Zwarte Pad ligt natuurgebied de Ruygenhoek. Dit is deel van Meijendel en beschermd Natura 2000gebied. Bezoekers komen naar Meijendel om te wandelen, fietsen, joggen en van de natuur te genieten. Meijendel voorziet dus in een andere recreatiebehoefte dan het Zwarte Pad.Hier is bijna geen sprake van vervuiling en vernieling en de meeste mensen houden zich aan de bezoekersregels.De huidige fietsroutes vanuit de stad naar het Zwarte Pad en naar Meijendel voldoen. Fietsers op de kustroute komen over de Zwolsestraat bij de ingang van Meijendel. Daarom een verbinding tussen het Zwarte Pad en de Harstenhoekweg onnodig. Door het pad zullen vanaf het Zwarte Pad veel meer bezoekers Meijendel instromen, deels met andere recreatiebehoeften dan waarvoor een beschermd natuurgebied is bedoeld. Dit fietspad is, net als beoogde aanleg van meer wandelpaden in de Ruygenhoek, schadelijk voor de natuur. Meer paden versnipperen Meijendel, het enige robuuste natuurgebied in onze omgeving. Meer mensen in een natuurgebied betekent per definitie verstoring en achteruitgang. Vanaf de randen van het gebied kan iedereen nu goed van de natuur genieten.

De volledige tekst van onze inspraak is te vinden op onze zienswijzen pagina.