Home » NIEUWS » Extra (digitale) Algemene Ledenvergadering op 20 juni 2022

Extra (digitale) Algemene Ledenvergadering op 20 juni 2022

Zoals al eerder aangekondigd, in de vorige Haagwinde, en tijdens de afgelopen reguliere Algemene Ledenvergadering (ALV), zal een extra ALV worden ingelast.

De voorgenomen statutenwijziging is behandeld en aangenomen door de afgelopen ALV, maar bij gebrek aan een aanwezigheidsquorum (twee derde van het aantal leden) is deze extra vergadering nodig. Een besluit met een twee derde meerderheid is dan genoeg zonder dat een quorum vereist is.

De voorgestelde wijzigingen zijn noodzakelijk om te kunnen voldoen aan nieuwe wetgeving (de WBTR). Een besluit tot wijziging van de statuten van de vereniging treedt pas in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. Dit zal snel nadat het besluit genomen is gedaan worden.

De ALV zal op maandagavond 20 juni, uitsluitend digitaal, plaatsvinden om 20.00 uur en zal ongeveer een half uur duren. Bent u niet in staat digitaal deel te nemen, neem contact met de AVN op. Wij vinden dan samen met u een oplossing.

Agenda:
Opening door de voorzitter
Statutenwijziging
Sluiting

Meld u aan op info@avn.nl met een geldig e-mail adres, dan sturen wij u de link naar de vergadering per zoom, zodra die bekend is. De concept notulen van de ALV van 23 april jongstleden kunt u vinden op avn.nl/jaarstukken.

De concept-statuten zijn op afspraak vooraf in te zien. Neem contact op met de AVN op info@avn.nl of bel naar 070 – 33 88 100.