Home » NIEUWS » Een zonnige toekomst voor Sunny Court

Een zonnige toekomst voor Sunny Court

Sunny Court is een klein groen pareltje in een gebied met veel steen. Het is zeer geliefd bij de omwonenden, die het ook beheren. Het ligt wat verstopt aan de zeezijde van de Laan van Meerdervoort, niet ver van het Verversingskanaal. Er is een speeltuin en een rustig deel voor de natuur, naast een blinde muur. ’s Nachts is het afgesloten.

Die blinde muur maakt deel uit van een oud bedrijfsgebouw (de voormalige werkplaats, gebruikt voor de bouw van het Vredespaleis), dat de eigenaar wilde vervangen door een appartementencomplex met vijf appartementen. Het nadeel daarvan zou zijn, dat er dan aan de kant van Sunny Court terrassen zouden komen en een nieuwe toegang. Daarmee zou een einde komen aan de rust in het parkje. De omwonenden zijn een een succesvolle lobbyactie gestart, waarbij ze ook de AVN inschakelden.
Het College schreef eind oktober dat het plan plaatsvindt buiten de in het Coalitieakkoord aangegeven intensiveringsgebieden. Daar worden alleen woningen toegevoegd in nauw overleg met bewoners. Het college ziet “op dit moment te weinig draagvlak om verder mee te werken aan deze ontwikkeling.”… “Het college onderschrijft het belang van groenwaarden en de rust bij Sunny Court.”