Home » NIEUWS » Ecowal en dakgroen voor Madurodam

Ecowal en dakgroen voor Madurodam

Geplaatst op
Op 6 juli jl gaf een grote meerderheid van de gemeenteraad toestemming aan Madurodam om 6000 m2 uit te breiden in het achterliggende bos. Dat was echter alleen mogelijk nadat er afspraken waren gemaakt over voldoende compensatie voor het stuk bos dat verloren gaat. De AVN blijft kritisch meedenken om zoveel mogelijk natuur te behouden.

Het uitgangspunt voor de besluitvorming was dat er zo min mogelijk bos zou worden geofferd en dat er een juridische regeling wordt getroffen waarin vast ligt dat het achterliggende bos nooit meer verder wordt aangetast. Aan beide eisen van de leden van de Klankbordgroep is Madurodam tegemoet gekomen. Op voorstel van de AVN wordt ook de ecologische kwaliteit van het bos versterkt. Als afscheiding met het achterliggende bos komt er een 2,5 meter hoge groene ecowal die een meanderende natuurlijke grens vormt en meteen mogelijkheden biedt aan flora en fauna. De 440 meter lange ecowal gaat bestaan uit schanskorven met minerale grond,  waarin begroeiing met klimplanten en boskruiden. De ecowal zal in fase 1 van de nieuwbouw geplaatst worden om direct de nieuwe grens duidelijk te maken.

Binnen enkele jaren zal de wal vol gegroeid zijn. De ecowal komt ca drie meter naast het Olifantenpad te staan waardoor waardevolle bomen naast het pad behouden kunnen blijven. Madurodam zal tevens zijn uiterste best doen om de vijf meerstammige oude bomen uit het bos te behouden en op te nemen in het recreatiepark. Realisatie daarvan is echter afhankelijk van de peilhoogte van het maaiveld van de nieuwe paviljoens.

Boscompensatie op de daken
Ongeveer 0,5 ha van het bos dat geofferd wordt, zal kunnen worden gecompenseerd op de daken van de nieuwe paviljoens. Daar kan met behulp van een systeem van ‘natuurinclusiefbouwen’ een boszoom met inheemse struiken en kruiden ontwikkeld worden. Deze boszoom ligt dan verhoogd tegen de bosrand aan. Gunstig gelegen op de zon en goed voor bijen en vlinders en uiteraard ook als broedplek voor bodembroedende vogels. Het beheer van dit groen komt voor verantwoording van Madurodam en wordt vastgelegd in het juridische convenant, zodat we zeker weten dat dit een duurzaam beheer blijft.
Zie ook het artikel over Madurodam in Haagwinde 3