Home » NIEUWS » Voorgenomen kap 354 bomen in Natuur Netwerk Nederland gebied Nieuw Vredenoord

Voorgenomen kap 354 bomen in Natuur Netwerk Nederland gebied Nieuw Vredenoord

Naast het nieuwe landgoed Nieuw Vredenoord, waar wij in de Haagwinde over hebben bericht, is het Hoogheemraadschap voornemens een tweede watertoevoer aan te leggen voor het nieuwe waterbergingsgebied Molenvlietpark, dat er vlak tegenaan ligt. Die dient om in geval van een calamiteit de waterberging snel vanuit de Vliet te kunnen vullen. Op 10 mei was er een hoorzitting van de Gemeentelijke Bezwaarcommissie over de plannen voor de kap van 354 bomen ten behoeve van deze extra toevoer. De brede watertoevoer met dijken en beschermingsgebied wil het Hoogheemraadschap, vanaf de Vliet, door het nu bosrijke Nieuw Vredenoord aanleggen. De huidige waterverbinding, via de Kansjesmolensloot heeft daarvoor te weinig capaciteit. Ontwerp en uitvoering zijn de verantwoordelijkheid van het Hoogheemraadschap. Door de aanleg van deze watertoevoer moeten er 354 bomen worden gekapt. Daar is veel verzet tegen van uit de buurt. Ook de AVN betreurt dit zeer, want het karakter van het Natuur Netwerk Nederland (NNN) gebied wordt hierdoor ingrijpend veranderd. We vrezen echter, dat de plannen voor de tweede watertoevoer in een te ver gevorderd stadium zijn en daarom niet meer zullen veranderen. We hebben toch bezwaar gemaakt tegen de kapvergunning, omdat de gemeente hiermee voorsorteert op de bouw van villa’s, waartegen wij al bezwaar hadden gemaakt. We hebben een onverwachte medestander: de provincie. Die is als NNN autoriteit niet gekend in deze kapvergunning en maak ook bezwaar.