Home » NIEUWS » De pot verwijt de ketel, de gemeente Den Haag over het kerstreces

De pot verwijt de ketel, de gemeente Den Haag over het kerstreces

Iedereen die regelmatig betrokken is bij het reageren op gemeentelijke plannen weet dat deze met grote regelmaat vlak voor een vakantie gepubliceerd worden. Je hebt dan als burger of als vereniging een beperkte tijd om te reageren. Intern wordt dan steevast gemopperd “ze doen het erom”.

In december 2023, vlak voor de kerstvakantie, legde de provincie Zuid-Holland een stuk ter inzage waar de gemeente Den Haag een mening over wilde geven. Het ging hier over

een stuk dat door de Provincie ter inzage is gelegd over de Warmtelinq Rijswijk-Leiden, een warmteleiding die voor een deel over Haags grondgebied loopt.

 

Wij citeren uit de brief die de gemeente aan de provincie stuurde en waarin ze haar ongenoegen uit over het moment van ter inzagelegging:

 

“Planning van de terinzagelegging tijdens het kerstreces. De terinzageleggingstermijn van de stukken is gepland van 8 december 2023 t/m 18 januari 2024. Den Haag waardeert het niet dat de provincie deze zienswijzeperiode zodanig heeft gepland dat het kerstreces erbinnen valt. Dit omdat het bestuurlijk proces om te komen tot een zienswijze nu nog moeilijker wordt. Dit is niet acceptabel voor de gemeente maar ook niet voor bewoners en bedrijven in Den Haag, en voor het betrekken van de gemeenteraad van Den Haag bij het instemmen van de gemeentelijke zienswijze omdat dit onmogelijk vóór het einde van de terinzagelegging, en hierdoor een pro forma zienswijze nodig is. Den Haag zag liever dat op voorhand de terinzageleggingstermijn voor iedereen langer zou zijn dan 6 weken en rekening gehouden werd met een Kerstreces”

 

Inderdaad heeft onze portefeuillehouder voor het gebied dit tijdens de kerstperiode moeten bestuderen. Maar de gemeente heeft zelf ook zeven (!) bestemmingsplannen vlak voor de kerst ter inzage gelegd! Ook vrijwilligers zijn minder beschikbaar in vakantieperiodes. Houdt de gemeente hier voortaan ook rekening mee?