Home » NIEUWS » Gemeenteraad kiest voor extra natuur naast Meijendel!

Gemeenteraad kiest voor extra natuur naast Meijendel!

De AVN heeft voorstellen gestuurd aan de gemeente en een aantal keer ingesproken over de Gebiedsvisie Internationale Zone (Zie onder zienswijzen en ook de Haagwinde van juni). De gemeenteraad gekozen voor behoud en uitbreiding van de natuur!

De meeste voorstellen gingen over onze waardevolle natuur, het Natura 2000-gebied Meijendel. In de visie stond het voorstel om daar vlak naast een nieuwe internationale instelling te bouwen. Op een terrein waar nu nog sportterreinen  van defensie in het groen liggen . Bouwen op die locatie, met verkeersaantrekkende werking, zou leiden tot meer stikstofdepositie in het N 2000-gebied.  Terwijl er juist een kans ligt om op deze plek natuur toe te voegen!

 

Gelukkig is de gemeenteraad hierop ingegaan. Niet alleen heeft de hele raad unaniem gestemd voor een motie om daar niet te bouwen, ook heeft een zeer grote meerderheid (slechts twee tegen) ervoor gestemd daar natuur toe te voegen! De eerste motie ‘verzoekt het college: af te zien van het toestaan van nieuwe bouwontwikkelingen op het huidige defensieterrein vlak naast Meijendel’. De tweede motie vraagt het college ‘in contact te treden met de Rijksoverheid over de mogelijkheid om het natuurgebied hier uit te breiden’.

Een mooi succes voor behoud en uitbreiding van deze waardevolle natuur!

Langs de Oude Waalsdorperweg liggen nu nog de sportterreinen van Defensie