Home » NIEUWS » Bottleneck Wenzone in de ‘Van Zee tot Zweth’ ecologische zone

Bottleneck Wenzone in de ‘Van Zee tot Zweth’ ecologische zone

Een van de projecten waar de AVN zich momenteel mee bezighoudt, is de ontwikkeling van de groenstructuur in de Wenzone in het toekomstig bestemmingsplan ABC Westland als onderdeel van het Natuur Netwerk Nederland (NNN).

De Wenzone is een belangrijke ecologische verbinding tussen Zee en Zweth, maar op dit moment is er een bottleneck tussen de Uithof en de Zweth. Wij wijzen al geruime tijd op het belang van een robuuste ecologische verbinding van minimaal 50 meter breedte om deze bottleneck op te lossen.

In de Omgevingsvisie van de gemeente Westland staan beleidsuitspraken die het belang van de ontwikkeling van het Natuur Netwerk Nederland benadrukken. De gemeente Westland spreekt de ambitie uit om het netwerk te versterken en te ondersteunen door een lokaal natuurnetwerk te realiseren.

De gemeente heeft ook een wettelijke verplichting om natuurwaarden te beschermen en een zorgplicht voor flora en fauna, in haar rollen van opdrachtgever en toezichthouder. De gemeente neemt een actieve rol in door de natuurontwikkelingsgebieden en ecologische verbindingen buiten de (bouw)projecten te houden en deze zelf ter hand te nemen.

Daarnaast verwacht de gemeente dat ontwikkelaars en initiatiefnemers een bijdrage leveren in de kosten als er een directe relatie is tussen het project en de natuurontwikkeling en geeft de gemeente als kader mee om klimaatadaptatief, duurzaam en groeninclusief te ontwerpen en in te richten.

De AVN wil meedenken over verdere vergroening van de Wenzone. Wij hebben in een brief gevraagd om overleg om de ecologische verbindingen in het plangebied te verbeteren en uit te breiden.