Home » NIEUWS » Bijeenkomst Internationaal Park goed bezocht

Bijeenkomst Internationaal Park goed bezocht

Geplaatst op
De informatiebijeenkomst voor de plannen van het Internationaal Park is zeer goed bezocht. Mede dankzij de Facebookpagina "Behoud Scheveningse Bosjes, Waterpartij en Westbroekpark" die binnen een week ruim 1500 likes bijeen raapte. Hulde. Op de inloopavond kwamen zeker 300 geïnteresseerden af. Bijna iedereen maakte zich zorgen. Op die ene mevrouw in het midden van de zaal na die het allemaal prachtig vond. De AVN deelde een A4 uit met de belangrijkste argumenten. Voor en tegen. Want er zitten ook goede punten in het plan. Dit is slechts een plan op ambitieniveau. "Vanaf nu gaan we naar realiteit werken", beloofde Boudewijn Revis mij. Daar zullen we hem graag bij helpen.

De AVN heeft toch alvast wat punten op een rijtje gezet om serieus over na te denken. Vooral over de vele betonpaden maken we ons grote zorgen. 6 meter breed met aan weerszijde 3 meter halfverharding. Een zes en een halve kilometer lange recreatiesnelweg door Bosjes, Belvedère en Westbroekpark. Als dat door zou gaan is het “Dag Haags Binnenduinbos, met je bijzondere identiteit”.
Hier vind je de argumenten van de flyer die we op dinsdagavond hebben uitgedeeld. Hieronder het artikel uit Haagwinde nr 4-2015

Plannen Internationaal Park ter inzage
De gemeente heeft haar plannen voor het Internationaal Park ter inzage gelegd. Iedereen kan reageren tot 3 januari 2016. Waar gaat het om? Het oorspronkelijke uitgangspunt was om zes grote groengebieden te verbinden. Nu zijn de plannen beperkt tot de Scheveningse Bosjes en het Westbroekpark.  En de landschapsarchitecten van LOLA  hebben hun fantasie de vrije loop gelaten.

Door: Caroline de Jong

De totale Scheveningse Bosjes zijn in de loop der tijd door wegen in zes delen versnipperd, in één daarvan ligt de Waterpartij. Bosjes en Waterpartij zijn in de 19e eeuw aangelegd door wethouder Ver Huell met als doel een wandelpark voor Hagenaars en Scheveningse badgasten te creëren. In de Tweede Wereldoorlog is veel gekapt, maar de loop der paden is hetzelfde gebleven. Veel gehoorde klacht is nu, dat men er kan verdwalen. Maar is het niet juist briljant, dat onze voorouders een padenstructuur hebben bedacht waar je kunt verdwalen op een postzegel?

Dagelijks genieten veel mensen van bos en park. Tijdens mooie weekenden is het er zelfs zeer druk. In de Scheveningse Bosjes wordt heel veel gewandeld en gesport, in de winter is schaatsen en sleeën favoriet op Waterpartij en Belvedère. Het Westbroekpark kent een intensief gebruik: speeltuin, picknicken, balletje trappen, varen met roeibootjes, fotograferen in het rosarium. Je vindt er alle nationaliteiten die onze stad rijk is.
Deze groengebieden zijn absoluut niet ‘in gebruik op de achtergrond geraakt’, zoals de gemeente beweert. Wie twijfelt, kan het zien aan de overstromende prullenbakken aan het einde van een weekend. Het is wel zo dat door al die drukte slijtage optreedt, ook door vandalisme, graffiti en brandstichting. Wat bosjes en park vooral nodig hebben zijn onderhoud, toezicht en handhaving.

Biodiversiteit moet met stip op één
In het nieuwe plan staan hoogwaardige natuur en biodiversiteit wel bij de kernpunten, maar niet als hoogste prioriteit. En dat is nu juist wat de gejaagde stadsmens zoekt, even tot rust komen en weg uit de drukke omgeving. Genieten van zingende vogels en kleurige bloemen, paddenstoelen en vlinders. De basis daarvoor is er al en aanvullend beheer kan voor verbetering zorgen. Maar de bezoekers zullen niet dwars door een transparant bos overal de drukke wegen willen zien en dat lezen we wel in het nieuwe plan. Aanvullen met struiken èn stinzenplanten zal de biodiversiteit verhogen en ook beschutting geven aan dieren.  Wat de gemeente moet doen voordat er een schop in de grond gaat, is een inventarisatie maken van wat er reeds aan natuurkwaliteit aanwezig is.  Op basis daarvan kan een plan worden gemaakt hoe de natuurwaarden behouden en versterkt kunnen worden.

Verstening en kaalslag
Voor kwaliteit van natuur en biodiversiteit zijn grote aaneengesloten groengebieden van groot belang. Maar als we nu alle plannen voor de Scheveningse Bosjes bij elkaar optellen zien we juist veel verlies aan groen: 3 hectare zandvlakte/duintuinen met horeca, kaalslag langs Scheveningseweg, een groot paviljoen met restaurant bij de waterpartij, uitbreiding van Madurodam, zes ingangspleinen, een nieuwe waterloop, een zes meter breed betonnen verlicht pad, zes nieuwe bruggen, een uitkijktoren, extra wegen, 24 projecten voor jaarrond programmering. Het is een onthutsende lijst waarmee veel natuur en de oorspronkelijke entiteit van dit binnenduingebied wordt vernietigd.

Ergste voorbeelden zijn ‘de routes’ die bestaan uit een vijf kilometer lang, zes meter breed betonnen pad voor fietsers en wandelaars, met volledige verlichting, veelal over een nieuw tracé. Het is te vergelijken met de rondweg in het Zuiderpark of het Amsterdamse Vondelpark. Waarom geen gebruik maken van bestaande paden, waarom moeten wandel- en fietspaden naast elkaar? Waarom verlichting in het groen ? Er zijn allerlei natuurvriendelijke manieren denkbaar om routes aan te geven, zodat wandelaars niet verdwalen.
De gemeente wil op veel plaatsen horeca toevoegen, maar de horeca in de omgeving bleek steeds niet rendabel en is daarom van functie veranderd, ten nadele van het groen. Het paviljoen Westbroekpark werd een wokrestaurant zonder mogelijkheid van een kopje koffie op het terras.  Uitspanning De Bataaf werd een tennispark.
De gemeente stelde criteria voor ontwikkeling op. De twee over natuur zijn echter niet goed beschreven. Bovendien hoeven ze niet mee te tellen. Er wordt zonering voorgesteld, maar de zones voor rust zijn klein, te versnipperd. En ze omvatten niet die delen die van belang zijn voor de ecologische verbindingen naar andere groengebieden.

Natuurverbindingen maken en opheffen
De belangrijkste barrière voor mens en dier wordt gevormd door de Teldersweg, met ruim 39.000 auto’s per dag die dwars door de Scheveningse Bosjes rijden. Er wordt een oplossing voor dit probleem voorgesteld en dat is positief. We hadden liefst een ecoduct of een overkluizing met nieuwe technieken. Wat nu wordt voorgesteld is goedkoper: een onderdoorgang bij de Ver Huellweg en een lage wal aan beide zijden langs de Teldersweg om geluidsoverlast te verminderen. Maar de verbinding krijgt een bosbeek waarvoor bomen gekapt moeten worden. Extra water lijkt leuk, maar zo’n waterloop vervuilt snel. De vraag is of de voordelen tegen de nadelen opwegen.
De barrièrevorming van de Scheveningseweg zal in ieder geval juist toenemen, want men stelt voor om de historische stuifdijk weer kaal te zetten, net als in 1665 toen de weg werd aangelegd. Dit deel van de Bosjes is nu juist het meest natuurlijk, daar staan dichte struiken en oude bomen van voor de Tweede Wereld oorlog.

Eerst ecologisch onderzoek
De AVN beveelt de gemeente aan om te starten met een inventarisatie door een ecologisch bureau van wat er al aanwezig is aan natuurwaarde. En te onderzoeken hoe die behouden en versterkt kan worden. En daarna dan alsnog een participatieproces te beginnen waar bewonersorganisaties en belangenorganisaties ideeën ontwikkelen voor behoud en versterking van dat karakteristieke groen in Scheveningse Bosjes en Westbroekpark