Home » NIEUWS » Linden Paleisplein blijven staan na protesten

Linden Paleisplein blijven staan na protesten

De AVN heeft op 22 augustus 2019, twee bezwaren ingediend tegen de kapvergunning van de linden op het Paleisplein in Den Haag. De kap is omstreden omdat het gezonde bomen betreft die grote waarde hebben voor deze historische omgeving.

Wethouder Richard De Mos heeft, naar aanleiding van de bezwaren en protesten, de voorgenomen kapvergunning voor 4 lindenbomen op het Paleisplein ingetrokken. Achteraf bleek dat de communicatie met belanghebbenden en omwonenden over de herinrichting van het plein volstrekt onvoldoende is geweest.  Binnen het college bleken flinke verschillen van mening over het plan. Collega-wethouder Van Tongeren (Groen-Links) was not pleased dat dit kapplan haaks op het coalitieakoord stond. Daarin wordt juist heel veel aandacht gegeven aan behoud van gezonde volwassen bomen in de stad. De AVN is uiteraard blij met deze positieve omslag. We danken alle leden en overige boomliefhebbers die het AVN-bezwaar hebben ondersteund door invulling en verzending van het protestformulier. En speciaal danken we de mensen die elke week ter plaatse aandacht vroegen voor behoud van de linden. Al die reacties hebben bijgedragen aan het behoud van de bomen.

Het betrof 3 Hollandse linden van ca 45 jaar oud die tegen de muur van de Gotische zaal van de Raad van State staan en een Krimlinde van meer dan 80 jaar oud die naast de Postzegelboom staat. De gemeente wilde deze bomen kappen om het plein rond het Wilhelminamonument lichter en open te maken en verder te ‘vergroenen’. Voor die vergroening is onlangs een deel van het plaveisel verwijderd om te worden ingewisseld voor gras. De bomen zouden moeten worden gekapt om ruimte te maken voor haagjes. Het ontwerp van het ingenieursbureau hield echter geen rekening met de waarde van de bomen die hier allereerst historische betekenis hebben en daarnaast van grote kwaliteit zijn voor koeling van het plein tijdens zomerhitte en ook nog eens veel stedelijke CO2 opvangen. Er is geen onderzoek gedaan naar die ecosysteemwaarde. Verder hield het plan geen rekening met de afspraken uit het college-akkoord dat vermeldt dat bomen het ‘Groene Kapitaal van de stad vormen’ en dat ‘kapaanvragen met uiterste terughoudendheid zullen worden gehonoreerd’. Gezonde bomen worden niet gekapt volgens de college-afspraken. Daar heeft de AVN de wethouder aan herinnerd.

Bijgaand treft u de bezwaarschriften:

AVN bezwaarschrift krimlinde

AVN bezwaarschrift 3 Hollandse lindes