Home » NIEUWS » Behoud groen en landschap bij herontwikkeling Commandopost Clingendael

Behoud groen en landschap bij herontwikkeling Commandopost Clingendael

De afdeling Vastgoed van de Rijksoverheid heeft het voornemen om de bunker Seyss-Inquart met omliggende gronden, te verkopen. Daar is behoorlijk belangstelling voor. Een eventuele herontwikkeling door de koper wordt aan regels gebonden. Hierover heeft de gemeente Wassenaar een Nota van uitgangspunten ter inzage gelegd. De AVN is druk doende er een zienswijze over in te dienen.

foto van Roel Wijnants

 

De grote bunker -vermomd als garage of agrarische schuur- werd tijdens de Tweede Wereld oorlog door Seyss-Inquart gebouwd. Hij ligt bij het Benoordenhout aan de van Brienenlaan, in het verlengde van wat in Den Haag de Wassenaarseweg heet. De nota heeft het over de bunker alsof die helemaal losstaat van het landgoed Clingendael, terwijl deze er een integraal onderdeel van is. Je kunt het dus niet als een losstaand project behandelen, zoals nu wel dreigt te gebeuren. De samenhang tussen de bunker, het perceel en de omgeving moeten worden behouden.
De bunker en omgeving zijn onderdeel van het historisch landgoed Clingendael, dat een Rijksmonument is. Alle geplande ontwikkelingen moeten in dat kader worden bekeken. Het plangebied is ook opgenomen in het Natuur Netwerk Nederland (NNN).

 

Voordat werkzaamheden worden verricht, zal een onderzoek moeten worden gedaan naar mogelijke effecten op de NNN en de stikstofdepositie. Bebouwing aan en bij de bunker, ook in bescheiden vorm, is een heel slecht idee omdat dit het groen, natuur en landschap bedreigt. De mogelijkheid van bebouwing moet dan ook uit de nota worden verwijderd. In plaats daarvan kan de landschappelijke herinpassing van de bunker worden overwogen, geïntegreerd in het omliggende gebied in de stijl van het landgoed Clingendael. Denk hierbij aan weiden met heesters en bomen op uitgekiende plaatsen met slingerende paden die aansluiten bij de biodiversiteit van het gebied.