Home » AVN bezorgd om Krimlindes Noordeinde

AVN bezorgd om Krimlindes Noordeinde

Geplaatst op
De AVN is bezorgd over het voortbestaan van twee oude Krimlindes op het Noordeinde. De bomen dreigen te worden gekapt vanwege het nieuwe ontwerp voor het Wilhelminamonument.
Sinds 2015 is er al sprake van een nieuw inrichting voor het plein tussen het Paleis Noordeinde en de kapel van de Raad van State. Een historisch plein dat jaarlijks tijdens Prinsjesdag het decor is van het begin en einde van de rondrit met de Gouden Koets. Op dit plein staat sinds 1987 ook het Wilhelminamonument. Het bronzen beeld van de oude vorstin staat daar geflankeerd door oude bomen. Allereerst is daar de Postzegelboom, een gezonde monumentale paardenkastanje, daarnaast staan twee Krimlindes van 70 jaar oud en deze rij wordt afgesloten door een rode beuk die het decor vormt voor de achterzijde van het beeld. Tegen de muur van de kapel van de Raad van State staan 3 zomerlindes, die het decor van het plein aan de overzijde afsluiten met groen. Aan de andere kant van de Postzegelboom staat nog een grote plataan in de achtertuin van het Paleis Kneuterdijk. De bomen staan elkaar niet in de weg en zijn goed onderhouden.
Toch heeft het ingenieursbureau Den Haag, bij het maken van een nieuw plein-ontwerp gemeend dat hier een teveel aan groen is. De drie zomerlindes vehullen de architectuur van de kapelmuur en moeten daar weg. Ze kunnen worden verplant. En ook de twee oude Krimlindes tussen Postzegelboom en Rode Beuk worden door de ontwerpers als “teveel” ervaren. “Vanwege leeftijd en complexe wortelgroei kunnen ze niet worden verplant, dus moeten ze worden gekapt”, vindt het ingenieursbureau van de gemeente Den Haag. Bij navraag blijkt dat tijdens het overlegproces met alle partijen, waaronder ook de Adviesraad Monumentale Bomen waarin de AVN zitting heeft, de twee lindes niet ter sprake zijn gebracht. Pas in een laatste presentatie van het definitieve ontwerp kwam daarover de aap uit de mouw.
Bomen horen hier op deze plek
Uiteraard heeft de AVN direct actie ondernomen. Boomdeskundige Bas Steeks van de AVN laat weten: “Ze horen hier op deze plaats op dit plein. Ze passen perfect in het ontwerp. Ze staan hier al ruim 70 jaar, ze zijn vitaal en beeldbepalend. Deze soort komt in deze leeftijd en deze vorm maar beperkt voor in Den Haag. Kortom, we praten hier over zeer waardevolle bomen, die thuis horen op de lijst van Monumentale Bomen.” 
We hebben dan ook navraag gedaan naar de gelopen procedure van het nieuwe pleinontwerp voor het monument en bekeken waar het mis is gegaan bij de besluitvorming over de Krimlindes. Alle partijen hebben zich geconcentreerd op de vormgeving van het monument en deze bomen zijn daarbij niet ter sprake gekomen. Omdat ze nog niet op de definitieve lijst monumentale bomen staan, bleef het contact met de adviesraad Monumentale Bomen beperkt tot een overleg over de monumentale Postzegelboom. Die krijgt in het ontwerp meer ruimte met als argument dat het verwijderen van de Krimlindes meer zicht geeft op de monumentale Postzegelboom.
Verschil in manier van denken
Met het gedachtegoed dat er meer zichtruimte moet komen voor monument en Postzegelboom wordt het verschil in denken blootgelegd tussen de technische ontwerpers van het ingenieursbureau en de boomdeskundigen. De civiel ingenieurs hebben niet gekeken naar de waarde van de twee bomen en voetstoots aangenomen dat het tijd werd voor een opfrisbeurt van het plein, met meer licht en ruimte. Daarvoor stonden naar hun idee deze bomen in de weg.
Actie AVN
Volgens de gelopen procedure zou het nu te laat zijn om de bomen nog te redden, Bijkomend argument is dat ook het Koninklijk Huis zich al over het nieuwe ontwerp heeft uitgesproken. De AVN heeft nu wethouder De Mos laten weten niet akkoord te gaan met het verwijderen van deze oude bomen. “Ze staan hier al 70 jaar niemand in de weg”. Als de kronen te groot worden kun je vormsnoei toepassen. Dit is prima te beheren. Verder hebben de bomen een hoge waarde tegen hittestress die zomers in de stad optreedt. Er is nu een uitgebreid rapport naar wethouder De Mos gestuurd waarin duidelijk blijkt dat er tijdens het gevoerde ontwerpproces totaal geen aandacht was voor deze bomen en dat er geen informatie is ingewonnen bij deskundigen. We hopen dat de wethouder zijn groene hart zal laten spreken en het plan zal laten aanpassen. Mocht hij dat niet willen of kunnen, dan zal de AVN een bezwaar indienen op de kapvergunning.