Home » Afspraken voor de vogels van Oosterbeek

Afspraken voor de vogels van Oosterbeek

Geplaatst op
Afgelopen twee jaar heeft ornitholoog Wim Kooij tijdens het voorjaar de broedvogels van Landgoed Oosterbeek geïnventariseerd. Dat deed hij met behulp van de BMP-methode van Sovon. Zijn bevindingen zijn verontrustend. De opknapbeurt van Oosterbeek ging ten koste van 30 % van de broedvogelstand. Vooral struikbroeders kunnen nu moeilijk een broedplek vinden in het park omdat veel struiken zijn weggehaald. Er worden nu afspraken gemaakt om het beheer in het park aan te passen voor de vogelstand.

De opknapbeurt voor Oosterbeek was noodzakelijk. Het achterstallig onderhoud was fors. Maar tijdens de revitalisering van het park zijn in één seizoen heel veel grote dichte struiken weggehaald en daar is nog niet genoeg nieuwe aanplant voor in de plaats gekomen. De AVN heeft dit probleem met  wethouder Revis besproken. De resultaten van de vogelinventarisatie kunnen nu gaan bepalen waar nieuwe struiken noodzakelijk zijn. Op die manier kunnen we gaan sturen op verbetering van de vogelstand en broedgelegenheid. Daarvan profiteren uiteraard ook andere diersoorten.
U kunt op bijgaand document klikken om de vogelinventarisatie te bekijken.