Home » NIEUWS » Advies AVN voor herinrichting Koekamp

Advies AVN voor herinrichting Koekamp

Geplaatst op
De AVN stuurde al eerder haar visie over de plannen voor de Koekamp aan het college. De belangrijkste criteria zijn: behoud van aaneengesloten bos of park, geen kap van bomen en geen verstoring van de ondergrond, geen verlichting in het groen. Daarom hebben wij enkele belangrijke voorstellen om de plannen te verbeteren aan het college en de gemeenteraad gestuurd.

1) Creëer meer ruimte tussen Koekamp en Koningin Julianaplein door te overkappen
Door de Bezuidenhoutseweg eerder te laten zakken voor de tunnelingang en te overkappen, anders gezegd de tunnelingang te verleggen richting Bezuidenhout, komt er meer ruimte voor fiets-, wandelpaden en groen. En daarmee een veel mooiere stadsentree! Daardoor is de kostbare verplaatsing van het water niet nodig, blijft de hertenkamp even groot en blijven de bomen staan.

2) Maak de Koekamp beter toegankelijk en houd deze aantrekkelijk voor wandelaars
Een belangrijk voordeel van de voorliggende voorstellen is dat de Koekamp beter toegankelijk wordt voor wandelaars. De AVN heeft daar waardering voor. Daarbij gaat het om een toenemend aantal bewoners (met kinderen) o.a. in de nieuwe appartementen op en bij het Koningin Julianaplein en in de buurt, en ook voor lunchwandelingetjes van kantoorgangers. Daarvoor zijn aparte paden van belang, waar zij rustig kunnen genieten van de natuur, oude bomen, zingende vogels en kleurrijke vlinders. Belangrijk is dat wandelaars niet van de sokken worden gereden door fietsend woon-werk verkeer.

3) Behoud sociaal-veilige fietsroutes langs de randen
Een opvallend punt dat uit gesprekken naar voren kwam is dat legio personen nare herinneringen hebben aan akelige voorvallen in het donker op fietspaden door bos en park. Daarvoor bestaan tal van voorbeelden. Daarom hebben velen een uitgesproken voorkeur om daar niet in het donker te fietsen en te kiezen voor een route langs de randen van bos en park. Met andere woorden, de bestaande fietspaden direct langs de wegen om de Koekamp en langs de rand van het Haagse Bos moeten worden behouden. Deze goed verlichte en ook bij gladheid bestrooibare woon-werkroutes moeten absoluut blijven, zo nodig verbeterd.

4) Voeg zo nodig als compromis een recreatief fietspad toe
De AVN geeft dus prioriteit aan de wandelaar in het groen van de Koekamp. Als onderzoek mocht aantonen dat een fietsroute door het bos van Staatsbosbeheer nodig is, behoort het tot de mogelijkheid een recreatieve verbinding toe te voegen voor overdag, tussen het Haagse Bos/Benoordenhout en het Station CS. Die route moet wel zo worden aangelegd dat het geen bomen kost. Van de Fietsersbond begrepen wij dat recreatieve fietspaden wat hen betreft niet verlicht en niet verhard hoeven te zijn. In het park en het bos niet verharden en niet verlichten, en bij gladheid niet strooien, vinden wij uit oogpunt van natuurbehoud essentieel. Een fietspad door het park tussen overkluizing en Koekamplaan is niet nodig, het bestaande fietspad langs de rand voldoet. Uiteraard kan daar wel een wandelpad worden toegevoegd.