Home » 3: Zweth

3: Zweth

De  Zweth  is  een  van  de  hoofdkanalen  in  het boezemwater van Midden-Delfland. Het waterpeil ligt hier op NAP-hoogte en heeft rechtstreeks verbinding met de Vliet in Delft. Historisch waren deze kanalen  belangrijk  voor  het  vervoer  over  water.  Nu worden ze voornamelijk gebruikt door recreatievaart. Maar het belangrijkste doel is de afvoer van water uit de omringende polders.