Home » 7. Verzwaarde dijk

7. Verzwaarde dijk

Delfland heeft afgelopen winter dijkverzwaring toegepast  langs  de  Zweth.  Vooral  op  plekken waar geen vooroever aanwezig is, was het nodig om de  kades  te  verstevigen  en  op  te  hogen  met  klei.  In februari  lag  de  zwarte  blubberlaag  nog  uit  te  harden. Het uitgespaarde graspad onder aan de dijk was zompig nat van het uitzakwater en de kwel. Dit soort binnendijken  langs  boezemwateringen  wordt  voortdurend gecontroleerd op uitdroging en afzakken van de toplaag. In mei is de graskade weer beloopbaar.