Home » 3: Het Westbroekpark

3: Het Westbroekpark

Het Westbroekpark ligt landschappelijk ingebed tussen de uitlopers van het oude paraboolduin. Voor 1900 was dit gebied een laaggelegen duinvlakte waarvan het zand tot op het grondwater was uitgeblazen; in het westen lager en natter dan in het oosten. In de tijd van De Wildernisse was het grotendeels een lage duinvallei, vanaf de 17e eeuw gebruikt door Scheveningers die er rogge en aardappelakkertjes aan legden.

Het voormalige duinlandschap van het Westbroekpark is in 1860 afgegraven. Het zand ging naar Rotterdam waar het gebruikt werd voor de aanleg van het station Delftsepoort. De inmiddels geëgaliseerde bodem bleef lang braak liggen en diende als weide voor enkele koeien en Scheveningse sleperspaarden.

Vanaf 1887 zijn er diverse plannen gemaakt om dit land in te richten. Parken, villawijken en tentoonstellingsterreinen zijn de revue gepasseerd. Belangrijke (tuin)architecten als Zocher, Berlage, Copijn, Westbroek en Mutters hebben ontwerpen gemaakt. Geen van die plannen werd uitgevoerd.
In 1913 is het toen nog braakliggende land voor een jaar omgevormd tot tentoonstellingsterrein. In 1920 waren er zelfs plannen om hier een Olympisch sportpark aan te leggen voor de Spelen van 1928. Dat ging zelfs het toenmalige college van burgemeester en wethouders te ver. In 1932 is het echter weer tentoonstellingsterrein voor de grote Indische Tentoonstelling. In de jaren daarna blijft het aanrommelen met de bestemming. Er zijn tijdelijke sportvelden en in de Tweede Wereldoorlog wordt het als onderdeel van de Atlantikwall als vesting gebruikt door de Duitsers. De restanten van de bunkers zijn nog altijd aanwezig aan de rand van het kanaal en worden nu gebruikt als opslag.

Pas in 1948 kwam er een definitieve parkinrichting toen er een internationale bloemententoonstelling werd ingericht ter gelegenheid van het 50-ste regeringsjublieum van Koningin Wilhelmina. Er kwam een Engelse landschapsstijl met graspaden en bloemrijke borders. Vanaf 1961 werd die tuin uitgebreid met een Rosarium dat inmiddels beroemd is. Vanaf de Haringkade kun je tussen de bosschages door een glimp van deze bloemenpracht opvangen.