Home » 5: Het Stekelduin

5: Het Stekelduin

Het Stekelduin vormde de tweede top van het paraboolduin en heeft verschillende namen. Het is beter bekend naar de vernoeming van de lange trap die voor de Tweede Wereldoorlog naar het uitkijkplateau op de top leidde. In de volksmond werd dat toen het duin van de 72-trapjes genoemd naar het aantal treden dat bestegen moest worden. Eenmaal boven aangekomen had je een prachtig uitzicht op de Cremerbrug (toen Wagenaarbrug) en de afzanding waar later het Westbroekpark zou worden aangelegd.  De trapjes was een geliefde plek om te flaneren. Zowel Scheveningers als de gegoede burgers van het Van Stolkpark namen deze klim in hun wandelroute op. Het was ook een bestemming voor schoolreisjes en menige ouderwetse schoolfoto werd op de trapjes gemaakt. Het Stekelduin was ook bekend onder de naam Kogelenberg, inmiddels beter bekend als het Madurodambosjes.

In 1942 is het Stekelduin door de bezetter voor het grootste deel afgegraven. Het zand werd gebruikt voor de bunkerbouw en aanleg van de Atlantikwall. Er resten nu nog  een veertien treetjes die naar de wandelpaden in het achterliggende bos leiden. Het is een rustige plek, waar je tussen de bosjes onverwachte kruidenveldjes tegenkomt. Het rechter kronkelpaadje leidt naar de witmarmeren Ver-Huellbank. Het is de moeite om een rondje te lopen. Het achterste bospad geeft uitzicht op de achterkant van Madurodam.

Bij terugkomst steken we de Cremerbrug over en gaan aan de overkant het steile wandelpad van het Steinerduin op.