Home » 7: Het Spionkopduin

7: Het Spionkopduin

Het Spionkopduin ligt verscholen tussen de huizen van de Badhuisweg en de Nieuwe Parklaan. Het wordt ook wel Wilhelminaparkje genoemd omdat Koningin Wilhelmina deze plek vaak gebruikte als uitzichtpunt om te schilderen (zie foto uit 1910). De vernoeming Spionkop verwijst naar de berg Spionkop in Natal, Zuid-Afrika, waar in januari 1900 de Tweede Boerenoorlog werd gevoerd. Het verlies dat de Engelsen daar leden tegen de (voormalig) Nederlandse boeren zal hier te lande wel indruk hebben gemaakt. Rond die tijd werd de duinomgeving  van de Nieuwe Parklaan ontgonnen en bij de stad betrokken. Deze eenzame duintop leek enigszins op de berg in Natal. De gemeente gebruikt liever de naam Wilhelminaparkje, dat een vredelievender oorsprong heeft.

Oud Haagse inrichting
Tijden veranderen, want van uitzicht is momenteel geen sprake meer. Wel treffen we hier nog steeds een intieme duintop waar drie kronkelpaden elkaar op de top treffen. In het midden staat een bejaarde balsem populier temidden van een Oud-Haagse zeskantige zitbank. Het noordelijke pad heeft nog zijn originele traptreden met lavastenen omlijsting. Het Spionkopduin is een van de minst bekende groene parkjes in Den Haag.

We kunnen langs twee verschillende paden afdalen naar de Badhuisweg. Het noordelijk pad is het meest romantische. We scharrelen dan tussen de achtertuinen door naar de Badhuisweg (rechts aanhouden).

De kerf van het Paraboolduin
Merk op dat de Badhuisweg hier een flinke hobbel heeft in het landschap. Deze weg is in 1820 dwars door het Paraboolduin gegraven en uiteraard heeft men toen een kerf gebruikt die al wat was uitgesleten om de weg doorheen te leggen.